Webcontent

Opleiding
CVO

Inhoud van de opleiding

De opleiding Webcontent behoort tot het studiegebied INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE. De opleiding Webcontent richt zich – na het doorlopen van de twee modules van de opleiding Start to ICT – tot de doorsnee ICT-gebruiker die, in functie van het werk, de studies en/of de persoonlijke levenssfeer, digitale content wil optimaliseren, publiceren en beheren. De opleiding focust voornamelijk op de domeinen communicatie en contentcreatie. Content aanmaken voor het web is niet hetzelfde als content ontwikkelen voor traditionele media, omdat gebruikers deze content op een andere manier ‘lezen’, en omdat er andere factoren zijn om rekening mee te houden, zoals zoekrobots. Via een verscheidenheid aan ICT-tools leert de cursist zijn informatie of boodschap efficiënt naar zijn doelpubliek overbrengen. Veiligheid en probleemoplossend vermogen vormen een rode draad doorheen de hele opleiding en doorheen alle modules. De opleiding Webcontent kan tevens als een opstap beschouwd worden voor de beroepsopleidingen in bijv. het studiegebied Grafische technieken. 

Onderwijstaal
Nederlands
Studiebewijs
Certificaat
Niveau
Secundair Volwassenenonderwijs
Toelatingsvoorwaarden
Meer weten over de voorwaarden

Alle cursussen uit de opleiding Webcontent

Naam Begindatum Einddatum Lesdag Lesmoment Gemeente Lestijden
O_AV_KE JAN Optimaliseer jouw webiste/P. Lepez
Officiële naam: Weblay-out en -functionaliteiten
24.01.2024 05.06.2024 woensdag avond 8580 Avelgem 60
O_AV_KE Maak je eigen professionele website/P. Lepez
Officiële naam: Een eenvoudige webomgeving aanmaken
04.09.2024 22.01.2025 woensdag avond 8580 Avelgem 60
O_AV_KE Maak je eigen professionele website/P. Lepez
Officiële naam: Een eenvoudige webomgeving aanmaken
06.09.2023 17.01.2024 woensdag avond 8580 Avelgem 60