Over het volwassenenonderwijs

Je leven lang blijven bijleren? Dat is het mooiste dat er is. Zowel in het hoger onderwijs als in het volwassenenonderwijs zijn heel wat opleidingen te vinden. Gebruik hiervoor de filters in de zoekfunctie van het Opleidingskompas

Studeervormen en opleidingen

Zowel in het volwassenenonderwijs als in het hoger onderwijs zijn de mogelijkheden om bij te leren flexibel georganiseerd. Zo kan je op eigen ritme bijstuderen of makkelijker je werk en studie combineren.

...in het volwassenenonderwijs

Opleidingen in het volwassenenonderwijs zijn onderverdeeld in kleine pakketten of modules. Je kan voor elke module apart inschrijven. Je kiest dus zelf hoeveel modules van een opleiding je wil volgen, hoe je deze wil volgen en wanneer.


Verschillende studeervormen in het volwassenenonderwijs
Flexibel studeren in het volwassenenonderwijs
Verkorte trajecten door vrijstellingen in het volwassenenonderwijs

...in het hoger onderwijs

Om een diploma hoger onderwijs te behalen, hoef je geen voltijds dagonderwijs te volgen. Er zijn heel wat andere mogelijkheden zoals afstandsonderwijs, begeleide zelfstudie en een examencontract. 


Soorten opleidingen in het hoger onderwijs
Flexibel studeren in het hoger onderwijs

Inschrijven en kostprijs

Een opleiding gevonden in het Opleidingskompas? Schrijf je rechtstreeks in bij de onderwijsinstelling waar ze de opleiding aanbieden.

...in het volwassenenonderwijs

In het volwassenenonderwijs betaal je 1,50 euro per lestijd. Er kunnen bijkomende kosten zijn voor cursusmateriaal. Cursisten die nog geen diploma secundair onderwijs behaalden, betalen geen inschrijvingsgeld. Sommige cursisten betalen minder of geen inschrijvingsgeld of krijgen hun inschrijvingsgeld terugbetaald. Bekijk of jij in aanmerking komt.


Vrijstelling of vermindering van inschrijvingsgeld in het volwassenenonderwijs

...in het hoger onderwijs

Bij een inschrijving in een hogeschool of universiteit betaal je studiegeld (=inschrijvingsgeld). Het bedrag van het studiegeld hangt af van:

  • Het soort contract dat je afsluit (diploma-, credit- of examencontract)
  • Het aantal studiepunten waarvoor je je inschrijft
  • Je statuut. Een student met een studietoelage betaalt minder studiegeld.

Studiegeld in het hoger onderwijs
Studietoelagen
Kosten, toelagen en werken in het hoger onderwijs

Toelatingsvoorwaarden

De toelatingsvoorwaarden of instapvereisten verschillen van onderwijsinstelling tot onderwijsinstelling. Dit kan op basis van leeftijd, of op basis van een eerder behaald diploma. 

...in het volwassenenonderwijs

In het volwassenenonderwijs kan je een opleiding Aanvullende Algemene Vorming en opleidingen binnen het studiegebied algemene vorming volgen vanaf 18 jaar. Voor een beroepsopleiding, taal of (ICT-)vaardigheid kan je al starten vanaf 16 jaar (m.u.v. de beroepsopleiding kinderbegeleider).


Toelatingsvoorwaarden in het volwassenenonderwijs

...in het hoger onderwijs

In het hoger onderwijs word je toegelaten op basis van je eerder behaalde diploma. Voor de opleidingen arts, tandarts en dierenarts moet je eerst deelnemen aan het toelatingsexamen. Ook voor kunstopleidingen van de hogescholen moet je slagen voor een artistieke toelatingsproef. De hogeschool waar je je wil inschrijven, neemt de toelatingsproef zelf af. Alle informatie vind je bij de hogeschool.


Toelatingsvoorwaarden in het hoger onderwijs
Toelatingsexamens arts, tandarts en dierenarts

Studiebewijzen

Je kan verschillende soorten studiebewijzen behalen. Dit verschilt van de onderwijsinstelling waar je je opleiding succesvol hebt afgerond. 

... in het volwassenenonderwijs

In het volwassenenonderwijs kan je een deelcertificaat voor een module of een certificaten voor een opleiding behalen. Daarnaast is het ook mogelijk ook een getuigschrift bedrijfsbeheer of je diploma secundair onderwijs te behalen in het secundair volwassenenonderwijs.


Studiebewijzen in het volwassenenonderwijs
Een diploma secundair behalen in het volwassenenonderwijs

...in het hoger onderwijs

Om een diploma hoger onderwijs te behalen, hoef je geen voltijds dagonderwijs te volgen. Er zijn heel wat andere mogelijkheden zoals afstandsonderwijs, begeleide zelfstudie en een examencontract. 


Soorten opleidingen in het hoger onderwijs
Flexibel studeren in het hoger onderwijs

Zoek een opleiding

Ik wil zoeken met meer filters

Weet je nog niet welke opleiding je wil volgen? We zetten je op weg.

Help mij zoeken