Over het volwassenenonderwijs

Je leven lang blijven bijleren? Dat is het mooiste dat er is. Het is nooit te laat voor die carrièreswitch, dat extra certificaat, diploma of die nieuwe hobby. Je kan bijleren in het volwassenenonderwijs of het hoger onderwijs. Die opleidingen zijn erkend door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. Ook de studiebewijzen die je bij deze onderwijsinstellingen krijgt zijn officieel erkend. In het Opleidingskompas vind je de lijst van de erkende onderwijsinstellingen.

Soorten opleidingen

In het Opleidingskompas vind je zowel volledige opleidingen als modules of cursussen. Een opleiding is de bundeling van kleinere gehelen, ook wel modules of cursussen genoemd. 

Voor elke module is het aantal lestijden bepaald en kan je apart inschrijven. Je kan kiezen voor één of meerdere modules of om alle modules van een opleiding te volgen. 
Sommige modules van een opleiding moet je in een vaste volgorde volgen. Wanneer je alle modules van een opleiding succesvol hebt afgerond, ontvang je voor die opleiding een erkend certificaat of diploma. 

Elk opleidingscentrum bepaalt zelf welke cursussen het inricht. De cursussen zijn niet bij alle centra dezelfde.


Inschrijven

Een opleiding gevonden in het Opleidingskompas? Schrijf je rechtstreeks in bij de onderwijsinstelling waar ze de opleiding aanbieden.

In het volwassenenonderwijs betaal je 1,50 euro per lestijd. Er kunnen bijkomende kosten zijn voor cursusmateriaal. Cursisten die nog geen diploma secundair onderwijs behaalden, betalen geen inschrijvingsgeld. Sommige cursisten betalen minder of geen inschrijvingsgeld of krijgen hun inschrijvingsgeld terugbetaald. Bekijk of jij in aanmerking komt.


Vrijstelling van inschrijvingsgeld
Terugbetaling van inschrijvingsgeld

Bij een inschrijving in een hogeschool of universiteit betaal je studiegeld (=inschrijvingsgeld). Het bedrag van het studiegeld hangt af van:

  • Het soort contract dat je afsluit (diploma-, credit- of examencontract)
  • Het aantal studiepunten waarvoor je je inschrijft
  • Je statuut. Een student met een studietoelage betaalt minder studiegeld.

Studiegeld in het hoger onderwijs

Een diploma of (deel)certificaat behalen

In het volwassenenonderwijs en het hoger onderwijs kan erkende studiebewijzen behalen. In het volwassenenonderwijs krijg je voor elke module waarvoor je slaagt, een deelcertificaat. Als je slaagt voor een volledige opleiding, ontvang je een certificaat. Je kan in het secundair volwassenenonderwijs ook je diploma secundair onderwijs behalen.

In het hoger onderwijs kan je ervoor kiezen om een volledige opleiding te volgen, examens af te leggen en een diploma te behalen. Als je slechts een aantal opleidingsonderdelen wil volgen, en geen specifiek diploma wil behalen, kan je een creditcontract afsluiten.


Getuigschriften, diploma's en certificaten in het volwassenenonderwijs
Diploma hoger onderwijs

Flexibel studeren

Het volwassenenonderwijs is erg flexibel georganiseerd. Je kiest zelf op welk ritme je studeert. Sommige modules volg je volledig in het centrum. Voor andere combineer je contactmomenten met zelfstandig werk bij je thuis of in een open leercentrum. Wie al kennis of ervaring heeft, hoeft niet alle modules te volgen.

Ook in het hoger onderwijs zijn er verschillende manieren om werken en studeren te combineren. Zo kan je aan een hogeschool of universiteit een flexibel leertraject volgen of je inschrijven aan de Open Universiteit.


Flexibel studeren in het volwassenenonderwijs
Studeren en werken in het hoger onderwijs

Minimumleeftijd voor opleiding

In het volwassenenonderwijs kan je een opleiding Aanvullende Algemene Vorming en opleidingen binnen het studiegebied algemene vorming volgen vanaf 18 jaar. Voor een beroepsopleiding, taal of (ICT-)vaardigheid kan je al starten vanaf 16 jaar. 

In het hoger onderwijs word je toegelaten op basis van je eerder behaalde diploma.

Bekijk de toelatingsvoorwaarden:


Toelatingsvoorwaarden basiseducatie
Toelatingsvoorwaarden secundair volwassenenonderwijs
Toelatingsvoorwaarden hoger onderwijs

Duaal leren

Duaal leren is een combinatie van het leren in de klas en praktijkervaring op de werkplek. Ook in het volwassenenonderwijs kan je duale opleidingen volgen. Het is een beroepsopleiding van het secundair volwassenenonderwijs waarbij cursisten de competenties deels in het CVO en deels op de werkvloer aangeleerd krijgen. 


Duaal leren in het volwassenenonderwijs

Zoek een opleiding

Ik wil zoeken met meer filters

Weet je nog niet welke opleiding je wil volgen? We zetten je op weg.

Help mij zoeken