Over het volwassenenonderwijs

Je leven lang blijven bijleren? Dat is het mooiste dat er is. Het is nooit te laat voor die carrièreswitch, dat extra certificaat, diploma of die nieuwe hobby. Er zijn twee soorten centra waar volwassenen kunnen bijleren: de centra voor basiseducatie (Ligo-CBE) en de centra voor volwassenenonderwijs (CVO). Die centra zijn erkend door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. Ook de studiebewijzen die je bij deze centra krijgt zijn officieel erkend. In het Opleidingskompas vind je de lijst van de erkende centra.

Opleidingen en modules (cursussen)

In het Opleidingskompas vind je zowel volledige opleidingen als modules of cursussen. Een opleiding is de bundeling van kleinere gehelen, ook wel modules of cursussen genoemd. 

Voor elke module is het aantal lestijden bepaald en kan je apart inschrijven. Je kan kiezen voor één of meerdere modules of om alle modules van een opleiding te volgen. 
Sommige modules van een opleiding moet je in een vaste volgorde volgen. Wanneer je alle modules van een opleiding succesvol hebt afgerond, ontvang je voor die opleiding een erkend certificaat of diploma. 

Elk opleidingscentrum bepaalt zelf welke cursussen het inricht. De cursussen zijn niet bij alle centra dezelfde.


Inschrijven

Een opleiding gevonden in het Opleidingskompas? Schrijf je rechtstreeks in bij het centrum voor volwassenenonderwijs of centrum voor basiseducatie van jouw keuze.

In deze centra betaal je 1,50 euro per lestijd. Er kunnen bijkomende kosten zijn voor cursusmateriaal. Cursisten die nog geen diploma secundair onderwijs behaalden, betalen geen inschrijvingsgeld. Sommige cursisten betalen minder of geen inschrijvingsgeld of krijgen hun inschrijvingsgeld terugbetaald. Bekijk of jij in aanmerking komt.


Vrijstelling van inschrijvingsgeld
Terugbetaling van inschrijvingsgeld

Een diploma of (deel)certificaat behalen

Het volwassenenonderwijs reikt erkende studiebewijzen uit. Voor elke module waarvoor je slaagt, krijg je een deelcertificaat. Als je slaagt voor een volledige opleiding, ontvang je een certificaat. Je kan in het secundair volwassenenonderwijs ook je diploma secundair onderwijs behalen.


Getuigschriften, diploma's en certificaten in het volwassenenonderwijs

Flexibel studeren

Het volwassenenonderwijs is erg flexibel georganiseerd. Je kiest zelf op welk ritme je studeert. Sommige modules volg je volledig in het centrum. Voor andere combineer je contactmomenten met zelfstandig werk bij je thuis of in een open leercentrum. Wie al kennis of ervaring heeft, hoeft niet alle modules te volgen.


Flexibel studeren in het volwassenenonderwijs

Minimumleeftijd voor opleiding

Een opleiding Aanvullende Algemene Vorming en opleidingen binnen het studiegebied algemene vorming kan je volgen vanaf 18 jaar.  
Voor een beroepsopleiding, taal of (ICT-)vaardigheid kan je al starten vanaf 16 jaar. 

Bekijk ook de andere toelatingsvoorwaarden:


Toelatingsvoorwaarden basiseducatie
Toelatingsvoorwaarden secundair volwassenenonderwijs

Duaal leren

Duaal leren is een combinatie van het leren in de klas en praktijkervaring op de werkplek. Ook in het volwassenenonderwijs kan je duale opleidingen volgen. Het is een beroepsopleiding van het secundair volwassenenonderwijs waarbij cursisten de competenties deels in het CVO en deels op de werkvloer aangeleerd krijgen. 


Duaal leren in het volwassenenonderwijs

Zoek een opleiding in het volwassenenonderwijs

Ik wil zoeken met meer filters

Weet je nog niet welke opleiding je wil volgen? We zetten je op weg.

Help mij zoeken