Webcontent

Opleidingsprofiel
CVO
Voor elke opleiding in het volwassenenonderwijs bestaat een opleidingsprofiel. Het beschrijft wat je zal leren. Er staat in hoeveel lestijden er zijn en hoeveel modules. Wanneer je alle modules van een opleiding succesvol hebt afgerond, ontvang je voor die opleiding een certificaat of diploma.

Opbouw en modules

Webcontent diagram image
 • In deze module leert de cursist op een eenvoudige manier (bijv. aan de hand van installatiewizards …) een nieuw voorgeïnstalleerd digitaal toestel gebruiksklaar maken en eenvoudige problemen oplossen ('eerste hulp bij ICT-problemen'). Hij leert tevens basishandelingen stellen om met het toestel vertrouwd te geraken, maakt kennis met een verscheidenheid aan ICT-tools om eenvoudige digitale content aan te maken en leert bestanden opslaan en ordenen.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  60

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module leert de cursist via een verscheidenheid aan ICT-tools content webklaar maken, optimaliseren en op het web publiceren.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  60

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module verwerft de cursist de basisvaardigheden om met behulp van ICT te communiceren en informatie op te zoeken op het internet. Hij maakt kennis met een verscheidenheid aan online diensten en verkent de mogelijkheden van het werken 'in the cloud'.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  60

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module leert de cursist een eenvoudige webomgeving aanmaken en publiceren.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  60

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze uitbreidingsmodule leert de cursist scripts aanpassen teneinde digitale informatie op webpagina’s of voor apps te verwerken en te visualiseren.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  60

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module leert de cursist de structuur en de opmaak van de webomgeving aanpassen en functionaliteiten toevoegen.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  60

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module verwerft de cursist een ruime waaier aan vaardigheden om de vindbaarheid, de toegankelijkheid en de gebruiksvriendelijkheid van webpublicaties te optimaliseren.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  60

  Zoek waar je dit kan volgen

Waar kan je deze opleiding volgen?

Omschrijving van het opleidingsprofiel

De opleiding Webcontent behoort tot het studiegebied INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE. De opleiding Webcontent richt zich – na het doorlopen van de twee modules van de opleiding Start to ICT – tot de doorsnee ICT-gebruiker die, in functie van het werk, de studies en/of de persoonlijke levenssfeer, digitale content wil optimaliseren, publiceren en beheren. De opleiding focust voornamelijk op de domeinen communicatie en contentcreatie. Content aanmaken voor het web is niet hetzelfde als content ontwikkelen voor traditionele media, omdat gebruikers deze content op een andere manier ‘lezen’, en omdat er andere factoren zijn om rekening mee te houden, zoals zoekrobots. Via een verscheidenheid aan ICT-tools leert de cursist zijn informatie of boodschap efficiënt naar zijn doelpubliek overbrengen. Veiligheid en probleemoplossend vermogen vormen een rode draad doorheen de hele opleiding en doorheen alle modules. De opleiding Webcontent kan tevens als een opstap beschouwd worden voor de beroepsopleidingen in bijv. het studiegebied Grafische technieken. 

Thema's
Computer, ICT, apps, soft- & hardware
Web, grafische communicatie en drukwerk
Web, grafische communicatie en drukwerk > Web
Computer, ICT, apps, soft- & hardware > Soft- & hardware voor contentcreatie
Ingericht vanaf
01.09.2016
Niveau
Secundair Volwassenenonderwijs
Lestijden
360
Toelatingsvoorwaarden
Meer weten over de voorwaarden
Studiebewijs
Certificaat
Beroepskwalificatie
Neen
Diplomagerichte opleiding
Neen

Zoek een opleiding

Ik wil zoeken met meer filters

Weet je nog niet welke opleiding je wil volgen? We zetten je op weg.

Help mij zoeken