Webcontent

Opleiding
CVO

Inhoud van de opleiding

De opleiding Webcontent behoort tot het studiegebied INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE. De opleiding Webcontent richt zich – na het doorlopen van de twee modules van de opleiding Start to ICT – tot de doorsnee ICT-gebruiker die, in functie van het werk, de studies en/of de persoonlijke levenssfeer, digitale content wil optimaliseren, publiceren en beheren. De opleiding focust voornamelijk op de domeinen communicatie en contentcreatie. Content aanmaken voor het web is niet hetzelfde als content ontwikkelen voor traditionele media, omdat gebruikers deze content op een andere manier ‘lezen’, en omdat er andere factoren zijn om rekening mee te houden, zoals zoekrobots. Via een verscheidenheid aan ICT-tools leert de cursist zijn informatie of boodschap efficiënt naar zijn doelpubliek overbrengen. Veiligheid en probleemoplossend vermogen vormen een rode draad doorheen de hele opleiding en doorheen alle modules. De opleiding Webcontent kan tevens als een opstap beschouwd worden voor de beroepsopleidingen in bijv. het studiegebied Grafische technieken. 

Studiebewijs
Certificaat
Niveau
Secundair Volwassenenonderwijs
Toelatingsvoorwaarden
Meer weten over de voorwaarden

Alle cursussen uit de opleiding Webcontent

Naam Begindatum Einddatum Lesdag Lesmoment Gemeente Lestijden
Surfen, zoeken, mailen, betalen via het internet met je laptop/computer
Officiële naam: E-communicatie, internet en online diensten
31.01.2024 19.06.2024 woensdag avond 9100 Sint-Niklaas 60
Websites bouwen met Joomla - deel 1
Officiële naam: Een eenvoudige webomgeving aanmaken
06.09.2023 24.01.2024 woensdag avond 9100 Sint-Niklaas 60
Websites bouwen met Joomla - deel 2 (25% e-learning)
Officiële naam: Content webklaar maken
04.09.2023 22.01.2024 maandag avond 9100 Sint-Niklaas 60
Websites bouwen met Joomla - deel 3 (50% e-learning)
Officiële naam: Weblay-out en -functionaliteiten
29.01.2024 17.06.2024 maandag avond 9100 Sint-Niklaas 60
Websites bouwen met Joomla - deel 4 [75% e-learning]
Officiële naam: Webpublicaties optimaliseren
02.09.2024 20.01.2025 maandag avond 9100 Sint-Niklaas 60