Webcontent

Opleiding
CVO

Inhoud van de opleiding

De opleiding Webcontent behoort tot het studiegebied INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE. De opleiding Webcontent richt zich – na het doorlopen van de twee modules van de opleiding Start to ICT – tot de doorsnee ICT-gebruiker die, in functie van het werk, de studies en/of de persoonlijke levenssfeer, digitale content wil optimaliseren, publiceren en beheren. De opleiding focust voornamelijk op de domeinen communicatie en contentcreatie. Content aanmaken voor het web is niet hetzelfde als content ontwikkelen voor traditionele media, omdat gebruikers deze content op een andere manier ‘lezen’, en omdat er andere factoren zijn om rekening mee te houden, zoals zoekrobots. Via een verscheidenheid aan ICT-tools leert de cursist zijn informatie of boodschap efficiënt naar zijn doelpubliek overbrengen. Veiligheid en probleemoplossend vermogen vormen een rode draad doorheen de hele opleiding en doorheen alle modules. De opleiding Webcontent kan tevens als een opstap beschouwd worden voor de beroepsopleidingen in bijv. het studiegebied Grafische technieken. 

Studiebewijs
Certificaat
Niveau
Secundair Volwassenenonderwijs
Toelatingsvoorwaarden
Meer weten over de voorwaarden

Alle cursussen uit de opleiding Webcontent

Naam Begindatum Einddatum Lesdag Lesmoment Gemeente Lestijden
leren weken met tablet/smartphone 1
Officiële naam: Aan de slag met ICT
23.01.2025 24.04.2025 donderdag namiddag 2890 PUURS-SINT-AMANDS 40
Leren werken met Ipad/Iphone 1
Officiële naam: Aan de slag met ICT
12.09.2024 19.12.2024 donderdag voormiddag 2890 PUURS-SINT-AMANDS 40
Leren werken met tablet/smartphone1
Officiële naam: Aan de slag met ICT
18.09.2024 18.12.2024 woensdag namiddag 2890 PUURS-SINT-AMANDS 40
Leren werken met tablet/smartphone2
Officiële naam: E-communicatie, internet en online diensten
21.09.2023 14.12.2023 donderdag namiddag 2890 PUURS-SINT-AMANDS 40
Stap voor stap veilig online
Officiële naam: E-communicatie, internet en online diensten
19.09.2023 05.12.2023 dinsdag namiddag 2890 PUURS-SINT-AMANDS 40