Multimedia operator

Opleidingsprofiel
CVO
Voor elke opleiding in het volwassenenonderwijs bestaat een opleidingsprofiel. Het beschrijft wat je zal leren. Er staat in hoeveel lestijden er zijn en hoeveel modules. Wanneer je alle modules van een opleiding succesvol hebt afgerond, ontvang je voor die opleiding een certificaat of diploma.

Opbouw en modules

Multimedia operator diagram image
 • De module “3D-animatie” behandelt summier de manier waarop een 3D-animatie wordt vorm gegeven. De cursist neemt kennis van de elementaire begrippen van een 3D-pakket. Hij/zij krijgt zicht op en leert omgaan met de elementaire basistechnieken middels een aantal eenvoudige toepassingen. Na deze module kan de cursist: - diverse gereedschappen gebruiken en juist toepassen; - een eenvoudig 3D-animatie maken en het in het juiste bestandsformaat opslaan.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  60

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module leert de cursist eenvoudige 3D-animaties aan te maken, te voorzien van belichting en van camera’s. De cursist neemt kennis van de begrippen van een 3D-pakket. Hij/zij krijgt zicht op en leert omgaan met de basistechnieken middels een aantal eenvoudige toepassingen. Na deze module kan de cursist: - diverse gereedschappen toepassen; - eenvoudige 3D-animaties aanmaken; - animaties in het juiste bestandsformaat opslaan.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  60

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module leert de cursist om eenvoudige 3D-tekeningen te maken. Hij leert de basisentiteiten tekenen, deze in een 3D-assenstelsel plaatsen en van belichting voorzien. Na deze module kan de cursist: - eenvoudige 3D-objecten tekenen
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  60

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module krijgt de cursist een introductie tot het vastleggen, bewerken en exporteren van audio. De mogelijkheden van hardware en software worden toegelicht. Na deze module kan de cursist: - de juiste hardware kiezen; - de juiste software kiezen; - de geluidsinstellingen van het besturingssysteem aanpassen; - standaardbewerkingen uitvoeren op audiotracks.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  60

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module maakt de cursist kennis met de wereld van de multimedia. Hij leert de verschillende apparaten, software, bestandsformaten en media kennen. Na deze module kan de cursist: - multimedia-apparaten aansluiten - gegevensdragers gebruiken; - de juiste software kiezen; - het meest geschikte bestandsformaat kiezen;
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  60

  Zoek waar je dit kan volgen
 • Zoals het er nu uitziet, neemt de digitale beeldverwerking de conventionele beeldverwerking voor het grootste deel over. Vandaag kunnen beeldsystemen digitale beeldinformatie op allerlei manieren bewerken. De digitale beeldverwerker kan ingescande of geïmporteerde beelden corrigeren of beeldmanipulaties verrichten. Hij moet ook in staat zijn de beelden in het geschikte bestandsformaat door te sturen naar het volgende productiestadium. De cursist neemt kennis van de elementaire begrippen van een beeldverwerkingsprogramma. Hij/zij krijgt zicht op en leert omgaan met de elementaire basistechnieken middels een aantal eenvoudige toepassingen. Na deze module kan de cursist: - basisgereedschappen gebruiken en juist toepassen; - een eenvoudig beeldbestand bewerken, corrigeren en het in het juiste bestandsformaat opslaan.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  60

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module gaat de cursist de basisbeginselen van de digitale fotografie aangeleerd krijgen. Deze omvatten het kennen en beheersen van de mogelijkheden van de digitale fotografie en de digitale camera. Er wordt daarnaast ook aandacht besteed aan een aantal fundamentele begrippen uit de wereld van de fotografie. Na deze module kan de cursist: - een digitaal fototoestel bedienen; - kleine correcties uitvoeren op de foto’s
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  60

  Zoek waar je dit kan volgen
 • De module Grafische vormgeving behandelt summier de manier waarop een ontwerp wordt vorm gegeven. In deze module wordt een basis aan tekentechnieken aangeboden. Door de opmars van non-printproducten moet de hedendaagse vormgever ook zijn ideeën met digitale technieken kunnen realiseren. Hij moet hiervoor de specifieke software en hardware kunnen bedienen. Naast de nodige aandacht voor het ontwerpen en het presenteren van de ontwerpen vormt taal een belangrijk aandachtspunt in deze module. Uiteraard wordt er voldoende aandacht aan kwaliteitscontrole besteed. De cursist neemt kennis van de elementaire begrippen van een tekenprogramma. Hij/zij krijgt zicht op en leert omgaan met de elementaire basistechnieken middels een aantal eenvoudige toepassingen. Na deze module kan de cursist: - basisgereedschappen gebruiken en juist toepassen; - een eenvoudig grafisch ontwerp maken en het in het juiste bestandsformaat opslaan.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  60

  Zoek waar je dit kan volgen
 • Elk communicatieproject start bij het opmaken van een zo volledig mogelijke inventaris van doelgroepen, thema’s en inhouden. De interfacedesigner past verschillende fasen toe bij het totstandkomen van een website. De informatie die op een site geplaatst wordt, moet geordend zijn in logische groepen. Aan de hand van het scenario/storyboard en via een organigram wordt een doordachte en eenvoudige navigatiestructuur ontwikkeld, rekening houdend met de bruikbaarheid en de gebruiksvriendelijkheid. De interfacedesigner heeft naast een grafische ervaring ook gevoel voor interactie. Binnen het totale websiteconcept zorgt hij voor oriëntatieschermen, interactieve overzichtsschermen, structuurbuttons… Na deze module kan de cursist: - een interface ontwerpen
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  60

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module leert de cursist om dynamische presentaties te maken waarin video, geluid en animaties worden verwerkt. De cursist leert om deze dynamische informatiedragers (video, geluid, animatie) te besturen en te combineren met teksten, tekeningen, foto's enz. tot multimediaprojecten. Ook het aansturen van externe komt aan bod. Na deze module kan de cursist: - een presentatie opzetten - multimediacomponenten verwerken en dynamisch aanstuurbaar maken
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  60

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module leert de cursist om de ingebouwde programmeertaal in het multimediapakket te gebruiken om de productie interactief te maken. De toeschouwer zal zelf kunnen navigeren door en ingrijpen in de communicatieoverdracht. Na deze module kan de cursist: - scripts toevoegen aan het project; - grote interactiviteit toevoegen aan het project.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  60

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module leert de cursist om de ingebouwde programmeertaal in het multimediapakket te De cursist leert alle technische en artistieke aspecten aan om een kleine, eenvoudige videomontage te maken. Na deze module kan de cursist: - een eenvoudige videomontage maken;
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  60

  Zoek waar je dit kan volgen
 • De cursist leert de verdere technische en artistieke aspecten om een gevorderde videomontage te maken waarbij de aandacht uitgaat naar de eigen creativiteit. Na deze module kan de cursist: - een gevorderde videomontage maken
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  60

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module leert de cursist een eenvoudige website op te bouwen. Alle stappen die bij het maken van een website van belang zijn, komen aan bod: van conceptontwikkeling, bepalen van de vormgeving tot aan de realisatie. Er wordt ook aandacht besteed aan het publiceren en onderhouden van de website. Na deze module kan de cursist: - een eenvoudige website bouwen.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  60

  Zoek waar je dit kan volgen

Omschrijving van het opleidingsprofiel

In de opleiding “Multimedia” worden basisvaardigheden en -technieken aangeleerd met betrekking tot het werken met grafische materiaal, video, fotografisch materiaal, audio, 3D-animaties en non-print presentaties. Deze technieken maken een gevarieerde, functionele en creatieve interactie in multimediapresentaties mogelijk. Na de opleiding kan de cursist:

 • grafisch materiaal verwerken;
 • audio bewerken; 
 • video bewerken;
 • fotografische materiaal bewerken;  
 • non-print presentaties ontwerpen;
 • 3D-animaties ontwerpen;
Thema's
Computer, ICT, apps, soft- & hardware
Fotografie en (multi)media
Fotografie en (multi)media > (multi)Media en web
Web, grafische communicatie en drukwerk
Web, grafische communicatie en drukwerk > Web
Computer, ICT, apps, soft- & hardware > Soft- & hardware voor contentcreatie
Ingericht vanaf
05.05.2006
Niveau
Secundair Volwassenenonderwijs
Lestijden
900
Toelatingsvoorwaarden
Meer weten over de voorwaarden
Studiebewijs
Certificaat
Beroepskwalificatie
Neen
Diplomagerichte opleiding
Ja

Zoek een opleiding

Ik wil zoeken met meer filters

Weet je nog niet welke opleiding je wil volgen? We zetten je op weg.

Help mij zoeken