Fotograaf

Opleidingsprofiel
CVO
Voor elke opleiding in het volwassenenonderwijs bestaat een opleidingsprofiel. Het beschrijft wat je zal leren. Er staat in hoeveel lestijden er zijn en hoeveel modules. Wanneer je alle modules van een opleiding succesvol hebt afgerond, ontvang je voor die opleiding een certificaat of diploma.

Opbouw en modules

Fotograaf diagram image
 • De cursist leert in deze module de basis van de fotografie en de fotografische technieken. Na deze module kan de cursist: - een fototoestel kiezen en bedienen. - de juiste belichting toepassen. - omgaan met scherptediepte. - een goede compositie maken.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  80

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module leert de cursist omgaan met licht. Licht kan aanwezig zijn, maar vaak dient het onderwerp uitgelicht te worden. En licht moet gemeten worden. Na deze module kan de cursist: - werken met extra lichtbronnen. - het licht nauwkeurig uitmeten en corrigeren. - technieken creatief toepassen in functie van het onderwerp.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  80

  Zoek waar je dit kan volgen
 • Fotografie gaat per definitie om met stilstaande beelden. In deze module leert de cursist hoe hij beweging moet vatten en een tijdsverloop kan reduceren naar foto’s. Na deze module kan de cursist: - creatief en doelbewust omgaan met de sluitertijden. - een verhaal vertellen door middel van beelden. - inspelen op snel wisselende situaties.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  80

  Zoek waar je dit kan volgen
 • De cursist leert in deze module hoe hij texturen en materies kan benadrukken in het subtiele spel van licht en verlichting. Na deze module kan de cursist: - zijn werkplek optimaal organiseren in functie van het vooropgestelde resultaat. - verlichting en belichting creatief beheersen. - de compositieregels correct én creatief toepassen.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  80

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In de fotografie is de mens het meest gekozen onderwerp. Portretfotografie, lichaamsstudies of reportages; in al deze vormen van fotografie staat de mens, het menselijk handelen of het menselijke lichaam centraal. In deze module leert de cursist omgaan met de mens als onderwerp. Na deze module kan de cursist: - een persoon benaderen in functie van een opdracht. - de omgeving en het licht creatief gebruiken in functie van het vooropgestelde resultaat.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  80

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module exploreert de cursist de verschillende facetten van een ruimte: ligging, belichting en opbouw. Na deze module kan de cursist: - zijn werkterrein fotografisch exploreren. - een ruimte creatief benaderen. - een ruimte optimaal in beeld brengen.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  80

  Zoek waar je dit kan volgen
 • Deze module brengt de cursist in aanraking met het kader waarbinnen hij zal werken. Kunstgeschiedenis, en in het bijzonder de fotogeschiedenis worden hier aangereikt. Hij leert een beeldtaal analyseren en kritisch evalueren. Na deze module kan de cursist: - beelden analyseren. - foto’s herkennen en binnen een stroming situeren. - beelden kritisch evalueren en selecteren.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  80

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module leert de cursist hoe hij alle opgedane kennis kan toepassen in een eigen project, en hoe deze optimaal te presenteren naar een publiek. Na deze module kan de cursist: - zelfstandig een thema uitwerken. - technische en creatieve oplossingen bedenken. - zijn werk optimaal selecteren en presenteren.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  80

  Zoek waar je dit kan volgen
 • De cursist leert in deze module dat de opname maken één facet is van het fotografische gebeuren; de verwerking van de beelden een ander, vrij complex proces. Na deze module kan de cursist: - beelden catalogeren en ordenen. - een beeldverwerkingsprocédé gebruiken. - verschillende beeldformaten gebruiken. - het afdrukproces toepassen.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  80

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module leert de cursist dat verwerking van de beelden verder gaat dan het corrigeren ervan. Ook creatief kan er ingegrepen worden en kunnen beelden gemanipuleerd worden. Na deze module kan de cursist: - beelden omzetten naar andere kleurenmodi. - correcties en aanpassingen uitvoeren. - beelden degelijk afdrukken.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  80

  Zoek waar je dit kan volgen

Omschrijving van het opleidingsprofiel

Een fotograaf moet in wisselende omstandigheden goede foto’s kunnen maken en afleveren aan zijn opdrachtgever. Hij moet zich hiervoor competenties eigen maken uit verschillende gebieden: apparatuur, verlichting, compositie/creativiteit, stromingen, praktijk en verwerking.

Thema's
Fotografie en (multi)media
Fotografie en (multi)media > Fotografie
Ingericht vanaf
01.09.2011
Niveau
Secundair Volwassenenonderwijs
Lestijden
800
Toelatingsvoorwaarden
Meer weten over de voorwaarden
Studiebewijs
Certificaat
Beroepskwalificatie
Neen
Diplomagerichte opleiding
Ja