Aanvullende algemene vorming

Opleidingsprofiel
CVO
Voor elke opleiding in het volwassenenonderwijs bestaat een opleidingsprofiel. Het beschrijft wat je zal leren. Er staat in hoeveel lestijden er zijn en hoeveel modules. Wanneer je alle modules van een opleiding succesvol hebt afgerond, ontvang je voor die opleiding een certificaat of diploma.

Opbouw en modules

Aanvullende algemene vorming diagram image
 • De cursist leert in deze module aan de hand van culturen hier en elders, essentiële vaardigheden die hij minimaal nodig heeft om heeft om zichzelf te ontplooien en om actief te kunnen participeren aan een multiculturele democratische samenleving.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  40

  Zoek waar je dit kan volgen
 • De cursist leert in deze module aan de hand van culturen hier en elders, essentiële vaardigheden die hij minimaal nodig heeft om heeft om zichzelf te ontplooien en om actief te kunnen participeren aan een multiculturele democratische samenleving.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  40

  Zoek waar je dit kan volgen
 • De cursist leert in deze module verantwoorde keuzes te maken uit ICT-diensten en ICT-materiaal. Hij leert datagehelen veilig downloaden.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  20

  Zoek waar je dit kan volgen
 • De cursist leert in deze module gegevens op te zoeken, beoordelen en uitwisselen door gebruik te maken van ICT-toepassingen. Hij leert de mogelijkheden en grenzen van ICT voor commerciële toepassingen kennen.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  20

  Zoek waar je dit kan volgen
 • De cursist leert in deze module te functioneren in een eenvoudige digitale leeromgeving.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  20

  Zoek waar je dit kan volgen
 • De cursist leert in deze module verantwoorde keuzes te maken uit ICT-diensten en ICT-materiaal. Hij leert datagehelen veilig downloaden.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  20

  Zoek waar je dit kan volgen
 • De cursist leert in deze module gegevens op te zoeken, beoordelen en uitwisselen door gebruik te maken van ICT-toepassingen. Hij leert de mogelijkheden en grenzen van ICT voor commerciële toepassingen kennen.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  20

  Zoek waar je dit kan volgen
 • De cursist leert in deze module te functioneren in een eenvoudige digitale leeromgeving.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  20

  Zoek waar je dit kan volgen
 • De cursist leert in deze module aan de hand van een brede maatschappelijke oriëntatie essentiële vaardigheden die hij minimaal nodig heeft om zichzelf te ontplooien en om actief te kunnen participeren aan een multiculturele democratische samenleving.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  40

  Zoek waar je dit kan volgen
 • De cursist leert in deze module aan de hand van een brede maatschappelijke oriëntatie essentiële vaardigheden die hij minimaal nodig heeft om zichzelf te ontplooien en om actief te kunnen participeren aan een multiculturele democratische samenleving.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  40

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module leert de cursist essentiële vaardigheden op het vlak van autonoom denken en handelen, communicatie en samenwerking, vorming van een positief zelfbeeld en veerkracht, sociaal functioneren, exploratie, het nemen van initiatief en creativiteit, actief burgerschap en sociale integratie. Deze competenties heeft de cursist minimaal nodig om zichzelf te ontplooien om actief te kunnen participeren aan een multiculturele democratische samenleving.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  40

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module leert de cursist essentiële vaardigheden op het vlak van autonoom denken en handelen, communicatie en samenwerking, vorming van een positief zelfbeeld en veerkracht, sociaal functioneren, exploratie, het nemen van initiatief en creativiteit, actief burgerschap en sociale integratie. Deze competenties heeft de cursist minimaal nodig om zichzelf te ontplooien om actief te kunnen participeren aan een multiculturele democratische samenleving.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  40

  Zoek waar je dit kan volgen
 • De cursist leert in deze module op een redzaamheidsniveau zich uit te drukken in functioneel, alledaags Engels of Frans om tegemoet te komen aan wat de maatschappij aan taalvaardigheid eist. Naargelang van de module worden andere accenten (taaltaken) benadrukt.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  40

  Zoek waar je dit kan volgen
 • De cursist leert in deze module op een redzaamheidsniveau zich uit te drukken in functioneel, alledaags Engels of Frans om tegemoet te komen aan wat de maatschappij aan taalvaardigheid eist. Naargelang van de module worden andere accenten (taaltaken) benadrukt.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  40

  Zoek waar je dit kan volgen
 • De cursist leert in deze module op een redzaamheidsniveau zich uit te drukken in functioneel, alledaags Engels of Frans om tegemoet te komen aan wat de maatschappij aan taalvaardigheid eist. Naargelang van de module worden andere accenten (taaltaken) benadrukt.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  40

  Zoek waar je dit kan volgen
 • De cursist leert in deze module op een redzaamheidsniveau zich uit te drukken in functioneel, alledaags Engels of Frans om tegemoet te komen aan wat de maatschappij aan taalvaardigheid eist. Naargelang van de module worden andere accenten (taaltaken) benadrukt.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  40

  Zoek waar je dit kan volgen
 • De cursist leert in deze module op een redzaamheidsniveau zich uit te drukken in functioneel, alledaags Engels of Frans om tegemoet te komen aan wat de maatschappij aan taalvaardigheid eist. Naargelang van de module worden andere accenten (taaltaken) benadrukt.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  40

  Zoek waar je dit kan volgen
 • De cursist leert in deze module op een redzaamheidsniveau zich uit te drukken in functioneel, alledaags Engels of Frans om tegemoet te komen aan wat de maatschappij aan taalvaardigheid eist. Naargelang van de module worden andere accenten (taaltaken) benadrukt.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  40

  Zoek waar je dit kan volgen
 • De cursist leert in deze module op een redzaamheidsniveau zich uit te drukken in functioneel, alledaags Engels of Frans om tegemoet te komen aan wat de maatschappij aan taalvaardigheid eist. Naargelang van de module worden andere accenten (taaltaken) benadrukt.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  40

  Zoek waar je dit kan volgen
 • De cursist leert in deze module op een redzaamheidsniveau zich uit te drukken in functioneel, alledaags Engels of Frans om tegemoet te komen aan wat de maatschappij aan taalvaardigheid eist. Naargelang van de module worden andere accenten (taaltaken) benadrukt.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  40

  Zoek waar je dit kan volgen
 • De cursist leert in deze module om op structurerend niveau het Nederlands te gebruiken met verschillende functies en in diverse communicatieve situaties. Op dit niveau heeft de cursist een actieve inbreng in de wijze waarop hij de aangeboden informatie in zich opneemt of zelf informatie presenteert. Naargelang van het taaldoel, selecteert hij bepaalde elementen uit het geheel, brengt een nieuwe ordening aan of geeft de tekst in een verkorte vorm weer. Ter verbetering van zijn taalvaardigheid reflecteert de cursist daarbij over zijn eigen en andermans taalgebruik.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  80

  Zoek waar je dit kan volgen
 • De cursist leert in deze module om op beoordelend niveau het Nederlands te gebruiken met verschillende functies en in diverse communicatieve situaties. Dit niveau impliceert steeds het inbrengen van een tweede "perspectief": de cursist confronteert aangeboden informatie met een andere bron die hetzelfde onderwerp behandelt of met zijn eigen voorkennis erover. Of hij formuleert zijn eigen argumenten in vergelijking met andere gegevens. Ter verbetering van zijn taalvaardigheid reflecteert de cursist daarbij over zijn eigen en andermans taalgebruik.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  80

  Zoek waar je dit kan volgen
 • De cursist leert in deze module strategieën toepassen aan de hand van de vaardigheid schrijven die als de meest veeleisende wordt gepercipieerd. Het uitgangspunt is een transfergericht aanbod dat de cursist werkwijzen leert waarmee hij ook voor de andere vaardigheden verder kan in een waaier van communicatieve situaties binnen en buiten het vak Nederlands.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  40

  Zoek waar je dit kan volgen
 • De cursist leert in deze module om op structurerend niveau het Nederlands te gebruiken met verschillende functies en in diverse communicatieve situaties. Op dit niveau heeft de cursist een actieve inbreng in de wijze waarop hij de aangeboden informatie in zich opneemt of zelf informatie presenteert. Naargelang van het taaldoel, selecteert hij bepaalde elementen uit het geheel, brengt een nieuwe ordening aan of geeft de tekst in een verkorte vorm weer. Ter verbetering van zijn taalvaardigheid reflecteert de cursist daarbij over zijn eigen en andermans taalgebruik.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  80

  Zoek waar je dit kan volgen
 • De cursist leert in deze module om op beoordelend niveau het Nederlands te gebruiken met verschillende functies en in diverse communicatieve situaties. Dit niveau impliceert steeds het inbrengen van een tweede "perspectief": de cursist confronteert aangeboden informatie met een andere bron die hetzelfde onderwerp behandelt of met zijn eigen voorkennis erover. Of hij formuleert zijn eigen argumenten in vergelijking met andere gegevens. Ter verbetering van zijn taalvaardigheid reflecteert de cursist daarbij over zijn eigen en andermans taalgebruik.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  80

  Zoek waar je dit kan volgen
 • De cursist leert in deze module planmatig werken, zowel alleen als in teamverband. Hij leert de eigen sterke en zwakke punten evalueren.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  40

  Zoek waar je dit kan volgen
 • De cursist leert in deze module planmatig werken, zowel alleen als in teamverband. Hij leert de eigen sterke en zwakke punten evalueren.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  40

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module leert de cursist, via onderzoekend leren, inzicht te verwerven in de wetenschappelijke methode en in de wijze waarop wetenschappelijke kennis ontstaat. De cursist leert deze wetenschappelijke methode verder toe te passen bij het opbouwen van eigen (wetenschappelijke) kennis en bij het toepassen ervan.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  40

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module ligt de klemtoon op het ontwikkelen van een wetenschappelijke houding bij de cursist door kennis te maken met de verschillende dimensies van wetenschap en door inzicht en vaardigheid te verwerven in de wetenschappelijke onderzoeksmethode.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  40

  Zoek waar je dit kan volgen
 • De verbredingsmodules zijn bedoeld voor cursisten die al een wiskundige achtergrond hebben, of geïnteresseerd zijn in een abstractere behandeling van de onderwerpen, of voor cursisten die in hun vervolgopleiding of specifiek gedeelte meer wiskunde nodig hebben. Deze module behandelt op een wiskundige manier het verband tussen verschillende variabelen. Vanuit concrete situaties gaat men werken met grafieken, tabellen en formules. Dezelfde onderwerpen worden behandeld zoals in module AAV Wiskunde M1, maar er wordt verder geabstraheerd.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  80

  Zoek waar je dit kan volgen
 • De verbredingsmodules zijn bedoeld voor cursisten die al een wiskundige achtergrond hebben, of geïnteresseerd zijn in een abstractere behandeling van de onderwerpen, of voor cursisten die in hun vervolgopleiding of specifiek gedeelte meer wiskunde nodig hebben. Ook in deze module komen alle basisbegrippen van de statistiek aan bod. Maar in deze module leert de cursist ook een aantal berekeningen zelf uit te voeren en daarna te interpreteren. Ook de normale verdeling komt hier aan bod.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  40

  Zoek waar je dit kan volgen
 • De cursist leert in deze module de basis die nodig is voor de volgende modules wiskunde. Hier wordt vooral ingegaan op rekenvaardigheden en planmatig werken. Ook wordt er voldoende aandacht besteed aan de eigen wiskundetaal en -conventies. Ook een eerste kennismaking met functioneel gebruik van ICT komt aan bod.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  40

  Zoek waar je dit kan volgen
 • Deze module behandelt op een wiskundige manier het verband tussen verschillende variabelen. Vanuit concrete situaties gaat men werken met grafieken, tabellen en formules.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  80

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module maakt de cursist kennis met de basisbegrippen uit de statistiek en leert hij/ zij gegevens te interpreteren. Dit met de nodige kritische ingesteldheid.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  40

  Zoek waar je dit kan volgen

Waar kan je deze opleiding volgen?

Omschrijving van het opleidingsprofiel

Volgende pijlers komen in de opleiding Aanvullende algemene vorming aan bod:
- Moderne Vreemde Talen
- Wiskunde
- Informatie- en communicatietechnologie
- Wetenschappen
- Maatschappij
- Cultuur
- Organisatie en samenwerking
- Nederlands

Thema's
Diploma secundair onderwijs - algemene vorming
Diploma secundair onderwijs - algemene vorming > Aanvullende algemene vorming bij een diplomagerichte beroepsopleiding
Ingericht vanaf
01.09.2012
Niveau
Secundair Volwassenenonderwijs
Lestijden
780
Toelatingsvoorwaarden
Meer weten over de voorwaarden
Studiebewijs
Certificaat
Beroepskwalificatie
Neen
Diplomagerichte opleiding
Neen

Zoek een opleiding

Ik wil zoeken met meer filters

Weet je nog niet welke opleiding je wil volgen? We zetten je op weg.

Help mij zoeken