Decoratief in de woning

Opleidingsprofiel
CVO
Voor elke opleiding in het volwassenenonderwijs bestaat een opleidingsprofiel. Het beschrijft wat je zal leren. Er staat in hoeveel lestijden er zijn en hoeveel modules. Wanneer je alle modules van een opleiding succesvol hebt afgerond, ontvang je voor die opleiding een certificaat of diploma.

Opbouw en modules

Decoratief in de woning diagram image
 • In de module “Bloemschikken” worden de grondbeginselen van het bloemschikken aangeleerd. De cursist neemt kennis van de elementaire begrippen van de technologie van het bloemschikken. Hij krijgt zicht op en leert omgaan met de elementaire basistechnieken steken, lijmen, binden en op draad zetten, middels een aantal eenvoudige opdrachten. Na deze module kan de cursist deze elementaire basistechnieken en eenvoudige schikkingen onder begeleiding uitvoeren.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  80

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In de module “Creatief Atelier” wordt een aantal diverse materialen en technieken gecombineerd in een decoratieve opdracht binnen de decoratie in of in de omgeving van de woning. De cursist houdt hierbij rekening met de criteria die de opdracht bepalen, maar houdt ook rekening met o.m. modische trends, verantwoorde kleurencombinaties, persoonlijke smaak en andere. Na deze module kan de cursist een decoratieve opdracht in of in de omgeving van de woning realiseren.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  80

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In de module “Creatief Bloemschikken” leert de cursist de bloemschiktechnieken basistechnieken steken, lijmen, binden en op draad zetten te kiezen en toe te passen bij de creatie en de opbouw van een bloemstuk. Hij maakt kennis met modische trends en brengt verantwoorde kleurencombinaties tot stand. Er worden niet-vegetatieve materialen geïntroduceerd. Rekening houdend met de persoonlijke smaak leert hij een uniek werkstuk samenstellen. Na deze module kan de cursist een uniek bloemstuk samenstellen.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  80

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In de module “Patchwork en borduren” worden de basistechnieken van het patchwork en borduren aangeleerd. De cursist neemt kennis van de elementaire begrippen van deze technieken en leert er mee om te gaan in een aantal eenvoudige toepassingen. Na deze module kan de cursist: - diverse gereedschappen en materialen herkennen, gebruiken en juist toepassen - patchwork uitvoeren - borduren.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  80

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In de module “Seizoensgebonden bloemschikken” worden minimaal 2 andere bloemschiktechnieken – spijkeren, vlechten, weven, rijgen - toegepast bij de opbouw van composities rond ten minste één seizoen. De cursist houdt hierbij rekening met de criteria die het thema van het bloemstuk/de compositie bepalen, maar ook met o.m. modische trends, verantwoorde kleurencombinaties, persoonlijke smaak. Er worden andersoortige materialen gebruikt. Na deze module kan de cursist een seizoensgebonden bloemstuk/compositie samenstellen.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  40

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In de module “Thematisch bloemschikken” worden minimaal 2 andere bloemschiktechnieken – spijkeren, vlechten, weven, rijgen - toegepast bij de opbouw van composities rond ten minste één thema. De cursist houdt hierbij rekening met de criteria die het thema van het bloemstuk/de compositie bepalen, maar ook met o.m. modische trends, verantwoorde kleurencombinaties, persoonlijke smaak. Er worden ook andersoortige materialen gebruikt. Na deze module kan de cursist een thematisch(e) bloemstuk/compositie samenstellen.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  40

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In de module “Verfijnd patchwork en borduren” worden de technieken van het patchwork en borduren verder uitgewerkt en toegepast in diverse werkstukken. De cursist leert dit door werkstukken op te zoeken en de techniek aan te passen en toe te passen in deze werkstukken. Na deze module kan de cursist werk uitvoeren met oog voor de huidige trends.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  80

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In de module “Werken met niet-natuurlijke materialen” worden de basisdecoratietechnieken aangeleerd en toegepast in functie van de materiaalbewerking en –verwerking met verschillende niet-natuurlijke materialen. De cursist leert technieken met niet-natuurlijke materialen te combineren tot een decoratief geheel.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  80

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In de module “Werken met natuurlijke materialen” worden de basisdecoratietechnieken aangeleerd en toegepast in functie van de materiaalbewerking en –verwerking met verschillende natuurlijke materialen. De cursist leert technieken met natuurlijke materialen te combineren tot een decoratief geheel.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  80

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In de module “Werken met Textiel” worden de basisdecoratietechnieken aangeleerd en toegepast in functie van de materiaalbewerking en –verwerking met verschillende textielsoorten en accessoires. De cursist leert technieken met textiel te combineren en deze te verwerken tot een decoratief geheel.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  80

  Zoek waar je dit kan volgen

Omschrijving van het opleidingsprofiel

In deze opleiding leert de cursist binnen het leerperspectief van persoonlijke realisatie en maatschappelijke participatie:
- handwerken, met name patchwork en borduren;
- bloemschikken, met oog voor thema’s, seizoen en combinatie met andere decoratieve materialen;
- huis en tuin decoreren, met focus op vlak en ruimtelijk werk met harde, zachte en natuurlijke materialen.

Thema's
Bouw, hout en interieur
Bouw, hout en interieur > Interieur
Mode, interieur en ontwerp
Mode, interieur en ontwerp > Interieur
Ingericht vanaf
01.02.2014
Niveau
Secundair Volwassenenonderwijs
Lestijden
720
Toelatingsvoorwaarden
Meer weten over de voorwaarden
Studiebewijs
Certificaat
Beroepskwalificatie
Neen
Diplomagerichte opleiding
Neen