Chinees Richtgraad 1 (ERK A2)

Opleidingsprofiel
CVO
Voor elke opleiding in het volwassenenonderwijs bestaat een opleidingsprofiel. Het beschrijft wat je zal leren. Er staat in hoeveel lestijden er zijn en hoeveel modules. Wanneer je alle modules van een opleiding succesvol hebt afgerond, ontvang je voor die opleiding een certificaat of diploma.

Opbouw en modules

Chinees Richtgraad 1 (ERK A2) diagram image
 • In de module “ACJ Breakthrough 1Mondeling” kan de taalgebruiker in een anderstalige samenleving met zeer beperkte middelen mondeling communiceren om tegemoet te komen aan concrete behoeften uit zijn onmiddellijke omgeving. Het is het absolute minimum als niveau.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  60

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In de module “ACJ Breakthrough 1 Schriftelijk” kan de taalgebruiker in een anderstalige samenleving met zeer beperkte middelen schriftelijk communiceren om tegemoet te komen aan concrete behoeften uit zijn onmiddellijke omgeving. Het is het absolute minimum als niveau.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  60

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In de module “ACJ Breakthrough 2 Mondeling” leert de taalgebruiker vertrouwde, alledaagse en zeer eenvoudige zinnen gebruiken, gericht op de bevrediging van zijn concrete behoeften. Hij leert mondeling een afspraak maken en afzeggen en een probleem of klacht formuleren en begrijpen. Hij leert gegevens selecteren en informatie halen uit mondelinge boodschappen, uitnodigingen bijvoorbeeld. Bovendien leert hij vragen te stellen en te beantwoorden. Hij leert op een eenvoudig niveau communiceren op voorwaarde dat zijn gesprekspartner langzaam en duidelijk spreekt en bereid is hem te helpen.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  60

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In de module “ACJ Breakthrough 2 Schriftelijk” leert de taalgebruiker vertrouwde, alledaagse en zeer eenvoudige zinnen gebruiken, gericht op de bevrediging van zijn concrete behoeften. Hij leert een berichtje schrijven en gegevens noteren. Hij leert gegevens selecteren uit tabellen en brochures, en informatie halen uit schriftelijke uitnodigingen bijvoorbeeld.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  60

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In de module “ACJ Waystage 1 Mondeling” kan de taalgebruiker mondeling communiceren in eenvoudige routinetaken over vertrouwde onderwerpen die van persoonlijk belang zijn of betrekkinghebben op zijn directe omgeving. Het is het overlevingsniveau.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  60

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In de module “ACJ Waystage 1 Schriftelijk” kan de taalgebruiker schriftelijk communiceren in eenvoudige routinetaken over vertrouwde onderwerpen die van persoonlijk belang zijn of betrekkinghebben op zijn directe omgeving. Het is het overlevingsniveau.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  60

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In de module “ACJ Waystage 2 Mondeling” leert de taalgebruiker zinnen en courante uitdrukkingen m.b.t. voor hem onmiddellijk relevante domeinen begrijpen en gebruiken. Hij leert ook mondeling communiceren in eenvoudige routinetaken die gericht zijn op een eenvoudige en directe uitwisseling van informatie over voor hem vertrouwde en routineuze onderwerpen. Bovendien leert hij in eenvoudige bewoordingen informatie geven over zijn directe omgeving en onderwerpen die voor hem van direct persoonlijk belang zijn.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  60

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In de module “ACJ Waystage 2 Schriftelijk” leert de taalgebruiker zinnen en courante uitdrukkingen m.b.t. voor hem onmiddellijk relevante domeinen begrijpen en gebruiken. Hij leert ook schriftelijk communiceren in eenvoudige routinetaken die gericht zijn op een eenvoudige en directe uitwisselingvan informatie over voor hem vertrouwde en routineuze onderwerpen. Bovendien leert hij in eenvoudige bewoordingen informatie geven over zijn directe omgeving en onderwerpen die voor hem van direct persoonlijk belang zijn
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  60

  Zoek waar je dit kan volgen

Omschrijving van het opleidingsprofiel

De opleiding ACJ RICHTGRAAD 1 (ERK A2) (= Arabisch, Chinees, Japans) hoort thuis in het studiegebied OOSTERSE TALEN. 
Taalopleidingen situeren zich op een bepaald niveau, in het decreet “richtgraad” genoemd. Een richtgraad is "een specifieke graad binnen het secundair onderwijs voor sociale promotie voor studiegebieden die niet in graden, overeenstemmend met die van het secundair onderwijs, ingedeeld kunnen worden." (art. 3,37°)1 . 

Met de opleiding ACJ RICHTGRAAD 1 (ERK A2) wordt de cursist het basisniveau en het overlevingsniveau van de taal aangeleerd. Deze niveaus komen in de niveaubeschrijvingen van het Europees Referentiekader voor Talen (ERK) overeen met respectievelijk Breakthrough (A1) en Waystage (A2). 

Na de modules “ACJ Breakthrough 1 Mondeling”, “ACJ Breakthrough 1 Schriftelijk”, “ACJ Breakthrough 2 Mondeling” en “ACJ Breakthrough 2 Schriftelijk” kan de cursist: 

➢ vertrouwde, alledaagse en zeer eenvoudige zinnen gebruiken, gericht op de bevrediging van concrete behoeften 
➢ op een eenvoudig niveau communiceren op voorwaarde dat de gesprekspartner langzaam en duidelijk spreekt en bereid is te helpen Na de modules “ACJ Waystage 1 Mondeling”, “ACJ Waystage 1 Schriftelijk”, en “ACJ Waystage 2 Mondeling” en “ACJ Waystage 2 Schriftelijk” kan de cursist: 
➢ zinnen en courante uitdrukkingen m.b.t. onmiddellijk relevante domeinen begrijpen 
➢ communiceren in eenvoudige routinetaken die gericht zijn op een eenvoudige en directe uitwisseling van informatie over vertrouwde en routineuze onderwerpen 
➢ in eenvoudige bewoordingen informatie geven over zijn directe omgeving en onderwerpen die van direct persoonlijk belang zijn 
➢ op een eenvoudig niveau communiceren nog altijd op voorwaarde dat de gesprekspartner langzaam en duidelijk spreekt en bereid is te helpen

Thema's
Talen
Talen > Chinees
Ingericht vanaf
01.02.2020
Niveau
Secundair Volwassenenonderwijs
Lestijden
480
Toelatingsvoorwaarden
Meer weten over de voorwaarden
Studiebewijs
Certificaat
Beroepskwalificatie
Neen
Diplomagerichte opleiding
Neen

Zoek een opleiding

Ik wil zoeken met meer filters

Weet je nog niet welke opleiding je wil volgen? We zetten je op weg.

Help mij zoeken