Toeristisch receptionist

Opleidingsprofiel
CVO
Voor elke opleiding in het volwassenenonderwijs bestaat een opleidingsprofiel. Het beschrijft wat je zal leren. Er staat in hoeveel lestijden er zijn en hoeveel modules. Wanneer je alle modules van een opleiding succesvol hebt afgerond, ontvang je voor die opleiding een certificaat of diploma.

Opbouw en modules

Toeristisch receptionist diagram image
 • In deze module leert de cursist een aantal omgangsvormen hanteren die specifiek zijn voor de toeristische sector.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  40

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module leert de cursist de taken uitvoeren binnen back- en front-office in een toeristisch bedrijf.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  80

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module maakt de cursist kennis met de brede toeristische sector. Dit behelst o.a. de structuur van de sector, enkele belangrijke bestemmingen en de daaraan gekoppelde vervoersmiddelen en logiesmogelijkheden.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  40

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module leert de cursist op een correcte manier een bezoeker onthalen en hem informatie te verstrekken.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  60

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module maakt de cursist kennis met de specifieke taal van de toeristische wereld en dit in een eerste vreemde taal. Hij/zij verzorgt de communicatie o.a. met klanten, leveranciers... Hij/zij moet daarom beschikken over een behoorlijke kennis van de specifieke toeristische terminologie.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  60

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module maakt de cursist kennis met de specifieke taal van de toeristische wereld en dit in een tweede vreemde taal. Hij/zij verzorgt de communicatie o.a. met klanten, leveranciers... Hij/zij moet daarom beschikken over een behoorlijke kennis van de specifieke toeristische terminologie.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  60

  Zoek waar je dit kan volgen
 • Deze module maakt een wisselwerking mogelijk tussen theorie en praktijk. De cursist integreert algemene en sectorspecifieke competenties in een praktijkgerichte context. Dit werkplekleren kan gerealiseerd worden via een brede waaier aan onderwijsleersituaties waar cursisten leren in levensechte contexten.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  80

  Zoek waar je dit kan volgen
 • Deze module omvat het gebruik van het Nederlands in een zakelijke context, zowel schriftelijk als mondeling. De module brengt vaardigheden aan die noodzakelijk zijn voor de dagelijkse communicatie in een secretariaatsomgeving. De door de SERV voorgeschreven competenties met betrekking tot communicatie, telefonie en onthaal worden bereikt in het Nederlands. Concreet betekent dit dat de cursist zich in de mondelinge en telefonische communicatie met klanten, bezoekers, collega’s… op een juiste manier kan uiten en volgens de voorgeschreven procedures optreden, zich hierbij vlot bedienend van het Nederlands.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  60

  Zoek waar je dit kan volgen
 • Door de module “Zakelijke communicatie in een derde vreemde taal 1” worden de door de SERV voorgeschreven competenties met betrekking tot communicatie, telefonie en onthaal bereikt in een eerste moderne vreemde taal op het niveau A2 van het ERK. Concreet betekent dit dat de cursist in de mondelinge en telefonische communicatie met klanten, bezoekers, collega’s… zich op een juiste manier kan uiten en volgens de voorgeschreven procedures optreden, zich hierbij vlot bedienend van een derde moderne vreemde taal in een zakelijke context. Dit houdt in: Spreekvaardigheid De cursist kan deelnemen aan een eenvoudig gesprek, wanneer de gesprekspartner bereid is om zaken in een langzamer spreektempo te herhalen of opnieuw te formuleren en hem helpt bij het formuleren van wat hij probeert te zeggen. Hij kan eenvoudige vragen stellen en beantwoorden die een directe behoefte of zeer vertrouwde onderwerpen betreffen. Luistervaardigheid De cursist kan vertrouwde woorden en basiszinnen begrijpen die hemzelf, zijn familie en directe concrete omgeving betreffen, wanneer de mensen langzaam en duidelijk spreken. Leesvaardigheid De cursist kan vertrouwde namen, woorden en zeer eenvoudige zinnen begrijpen, bijvoorbeeld in mededelingen, op posters en in catalogi. Hij kan zeer korte eenvoudige teksten lezen. Schrijfvaardigheid De cursist kan een kort, eenvoudig tekstje schrijven, bijvoorbeeld voor het doorgeven van een bepaalde boodschap. Hij kan op formulieren persoonlijke details invullen, bijvoorbeeld naam, nationaliteit en adres noteren op een inschrijvingsformulier.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  80

  Zoek waar je dit kan volgen
 • Door de module “Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 1” worden de door de SERV voorgeschreven competenties met betrekking tot communicatie, telefonie en onthaal bereikt in een eerste moderne vreemde taal op het niveau A2 van het ERK. Concreet betekent dit dat de cursist in de mondelinge en telefonische communicatie met klanten, bezoekers, collega’s… zich op een juiste manier kan uiten en volgens de voorgeschreven procedures optreden, zich hierbij vlot bedienend van een eerste moderne vreemde taal in een zakelijke context. Dit betekent niet dat het hele spectrum van het betreffende ERK-niveau bereikt wordt. Dit houdt in: Spreekvaardigheid De cursist kan deelnemen aan een eenvoudig gesprek, wanneer de gesprekspartner bereid is om zaken in een langzamer spreektempo te herhalen of opnieuw te formuleren en hem helpt bij het formuleren van wat hij probeert te zeggen. Hij kan eenvoudige vragen stellen en beantwoorden die een directe behoefte of zeer vertrouwde onderwerpen betreffen. Luistervaardigheid De cursist kan vertrouwde woorden en basiszinnen begrijpen die hemzelf, zijn familie en directe concrete omgeving betreffen, wanneer de mensen langzaam en duidelijk spreken. Leesvaardigheid De cursist kan vertrouwde namen, woorden en zeer eenvoudige zinnen begrijpen, bijvoorbeeld in mededelingen, op posters en in catalogi. Hij kan zeer korte eenvoudige teksten lezen. Schrijfvaardigheid De cursist kan een kort, eenvoudig tekstje schrijven, bijvoorbeeld voor het doorgeven van een bepaalde boodschap. Hij kan op formulieren persoonlijke details invullen, bijvoorbeeld naam, nationaliteit en adres noteren op een inschrijvingsformulier.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  80

  Zoek waar je dit kan volgen
 • Door de module “Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 2” worden de door de SERV voorgeschreven competenties met betrekking tot communicatie, telefonie en onthaal bereikt in een eerste moderne vreemde taal op het niveau A2 van het ERK. Concreet betekent dit dat de cursist in de mondelinge en telefonische communicatie met klanten, bezoekers, collega’s… zich op een juiste manier kan uiten en volgens de voorgeschreven procedures optreden, zich hierbij vlot bedienend van een eerste moderne vreemde taal in een zakelijke context. Dit betekent niet dat het hele spectrum van het betreffende ERK-niveau bereikt wordt. Dit houdt in: Spreekvaardigheid De cursist kan communiceren over eenvoudige en alledaagse taken die een eenvoudige en directe uitwisseling van informatie over vertrouwde onderwerpen en activiteiten betreffen. Hij kan zeer korte sociale gesprekken aan, hoewel hij gewoonlijk niet voldoende begrijpt om het gesprek zelfstandig gaande te houden. Luistervaardigheid De cursist kan zinnen en de meest frequente woorden begrijpen die betrekking hebben op gebieden die van direct persoonlijk belang zijn (bijvoorbeeld basisinformatie over zichzelf, het bedrijf, zijn functie… plaatselijke omgeving, werk). Hij kan de belangrijkste punten in korte, duidelijke eenvoudige boodschappen en aankondigingen volgen. Leesvaardigheid Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2012 Opleidingsprofiel Volwassenenonderwijs: Studiegebied Toerisme – Host/hostess op een toeristische bestemming - Versie 1.0 BVR Pagina 15 van 27 De cursist kan zeer korte eenvoudige teksten lezen. Hij kan specifieke voorspelbare informatie vinden in eenvoudige, alledaagse teksten zoals advertenties, folders, menu’s en dienstregelingen en hij kan korte, eenvoudige, persoonlijke brieven lezen. Schrijfvaardigheid De cursist kan korte, eenvoudige notities en boodschappen opschrijven. Hij kan een zeer eenvoudige persoonlijke brief schrijven, bijvoorbeeld om iemand voor iets te bedanken.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  80

  Zoek waar je dit kan volgen
 • Door de module “Zakelijke communicatie in een tweede vreemde taal 1” worden de door de SERV voorgeschreven competenties met betrekking tot communicatie, telefonie en onthaal bereikt in een tweede moderne vreemde taal op het niveau A2 van het ERK. Concreet betekent dit dat de cursist in de mondelinge en telefonische communicatie met klanten, bezoekers, collega’s… zich op een juiste manier kan uiten en volgens de voorgeschreven procedures optreden, zich hierbij vlot bedienend van een tweede moderne vreemde taal in een zakelijke context. Dit betekent niet dat het hele spectrum van het betreffende ERK-niveau bereikt wordt. Dit houdt in: Spreekvaardigheid Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2012 Opleidingsprofiel Volwassenenonderwijs: Studiegebied Toerisme – Host/hostess op een toeristische bestemming - Versie 1.0 BVR Pagina 16 van 27 De cursist kan deelnemen aan een eenvoudig gesprek, wanneer de gesprekspartner bereid is om zaken in een langzamer spreektempo te herhalen of opnieuw te formuleren en hem helpt bij het formuleren van wat hij probeert te zeggen. Hij kan eenvoudige vragen stellen en beantwoorden die een directe behoefte of zeer vertrouwde onderwerpen betreffen. Luistervaardigheid De cursist kan vertrouwde woorden en basiszinnen begrijpen die hemzelf, zijn familie en directe concrete omgeving betreffen, wanneer de mensen langzaam en duidelijk spreken. Leesvaardigheid De cursist kan vertrouwde namen, woorden en zeer eenvoudige zinnen begrijpen, bijvoorbeeld in mededelingen, op posters en in catalogi. Hij kan zeer korte eenvoudige teksten lezen. Schrijfvaardigheid De cursist kan een kort, eenvoudig tekstje schrijven, bijvoorbeeld voor het doorgeven van een bepaalde boodschap. Hij kan op formulieren persoonlijke details invullen, bijvoorbeeld naam, nationaliteit en adres noteren op een inschrijvingsformulier.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  80

  Zoek waar je dit kan volgen
 • Door de module “Zakelijke communicatie in een tweede vreemde taal 2” worden de door de SERV voorgeschreven competenties met betrekking tot communicatie, telefonie en onthaal bereikt in een tweede moderne vreemde taal op het niveau A2 van het ERK. Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2012 Opleidingsprofiel Volwassenenonderwijs: Studiegebied Toerisme – Host/hostess op een toeristische bestemming - Versie 1.0 BVR Pagina 17 van 27. Concreet betekent dit dat de cursist in de mondelinge en telefonische communicatie met klanten, bezoekers, collega’s… zich op een juiste manier kan uiten en volgens de voorgeschreven procedures optreden, zich hierbij vlot bedienend van een eerste moderne vreemde taal in een zakelijke context. Dit betekent niet dat het hele spectrum van het betreffende ERK-niveau bereikt wordt. Dit houdt in: Spreekvaardigheid De cursist kan communiceren over eenvoudige en alledaagse taken die een eenvoudige en directe uitwisseling van informatie over vertrouwde onderwerpen en activiteiten betreffen. Hij kan zeer korte sociale gesprekken aan, hoewel hij gewoonlijk niet voldoende begrijpt om het gesprek zelfstandig gaande te houden. Luistervaardigheid De cursist kan zinnen en de meest frequente woorden begrijpen die betrekking hebben op gebieden die van direct persoonlijk belang zijn (bijvoorbeeld basisinformatie over zichzelf, het bedrijf, zijn functie… plaatselijke omgeving, werk). Hij kan de belangrijkste punten in korte, duidelijke eenvoudige boodschappen en aankondigingen volgen. Leesvaardigheid De cursist kan zeer korte eenvoudige teksten lezen. Hij kan specifieke voorspelbare informatie vinden in eenvoudige, alledaagse teksten zoals advertenties, folders, menu’s en dienstregelingen en hij kan korte, eenvoudige, persoonlijke brieven lezen. Schrijfvaardigheid De cursist kan korte, eenvoudige notities en boodschappen opschrijven. Hij kan een zeer eenvoudige persoonlijke brief schrijven, bijvoorbeeld om iemand voor iets te bedanken.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  80

  Zoek waar je dit kan volgen

Omschrijving van het opleidingsprofiel

De beroepsopleiding Toeristisch receptionist hoort thuis in het studiegebied TOERISME. De opleiding biedt kansen op de arbeidsmarkt, maar is daarnaast ook doorstroomgericht. Afgestudeerden kunnen vervolgonderwijs aan of kunnen instappen op de arbeidsmarkt. De toeristische sector biedt heel wat tewerkstellingsmogelijkheden voor de toeristisch receptionist, de bedrijfsreceptionist en balie- en informatiebediende. Een toeristisch receptionist kan gasten onthalen, informatie verstrekken (mondeling, telefonisch en via verschillende mediakanalen) en front- en back-office activiteiten uitvoeren. De gebruikte referentiekaders zijn de SERV-beroeps(competentie)profielen Receptionist–telefonist van 2001, Receptionist(e) van 2010 en Balie- en informatiebediende van 2004. 

Na de opleiding kan de cursist: 

 •  in het Nederlands en in drie moderne vreemde talen in een zakelijke context omgaan, communiceren en een correspondentie verzorgen.  
 • vlot en geïntegreerd met ICT binnen bedrijfsgerichte toepassingen werken.  
 • gasten onthalen.  
 • informatie verstrekken.  
 • front- en back-office activiteiten uitvoeren.
Thema's
Toerisme
Verkoop en administratie
Verkoop en administratie > Administratie
Ingericht vanaf
01.09.2012
Niveau
Secundair Volwassenenonderwijs
Lestijden
880
Toelatingsvoorwaarden
Meer weten over de voorwaarden
Studiebewijs
Certificaat
Beroepskwalificatie
Neen
Diplomagerichte opleiding
Ja

Zoek een opleiding

Ik wil zoeken met meer filters

Weet je nog niet welke opleiding je wil volgen? We zetten je op weg.

Help mij zoeken