Breien

Opleidingsprofiel
CVO
Voor elke opleiding in het volwassenenonderwijs bestaat een opleidingsprofiel. Het beschrijft wat je zal leren. Er staat in hoeveel lestijden er zijn en hoeveel modules. Wanneer je alle modules van een opleiding succesvol hebt afgerond, ontvang je voor die opleiding een certificaat of diploma.

Opbouw en modules

Breien diagram image
 • De module “Basis breien” situeert zich in het begin van de opleiding Breien. In deze module worden de basistechnieken van het breien aangeleerd, uitgewerkt en toegepast. Er wordt aandacht besteed aan de correcte uitvoering, de juiste toepassing en aan het combineren van de realisatietechnieken, het overtekenen van patroonvormen en het berekenen van de werkstukken, om aldus onder begeleiding een eigen ontwerp uit te voeren of een bestaand te wijzigen. Bij het beëindigen van deze module kan de cursist deze technieken onder begeleiding uitvoeren in eenvoudige werkstukken.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  160

  Zoek waar je dit kan volgen
 • Breiwerk accessoires
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  160

  Zoek waar je dit kan volgen
 • De module “Creatief breiwerk” situeert zich als vervolg van de modules “Reliëfbreiwerk” en “Kleurbreiwerk”. In deze module worden nieuwe technieken aangeleerd, maar wordt vooral het accent gelegd op het creatief toepassen van de reeds aangeleerde technieken. Er wordt aandacht besteed aan de correcte uitvoering, aan de juiste toepassing en aan het combineren van de realisatietechnieken (ook deze uit voorafgaande modules), aan het tekenen van patronen, het berekenen van de werkstukken en aan het werken met bestaande en zelf ontworpen patroontekeningen om aldus de bekwaamheid te verwerven zelfstandig een eigen ontwerp uit te voeren of een bestaand te wijzigen. Bij het beëindigen van deze module kan de cursist deze technieken zelfstandig uitvoeren in een complex werkstuk.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  160

  Zoek waar je dit kan volgen
 • Haakwerk
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  160

  Zoek waar je dit kan volgen
 • De module “Kleurbreiwerk” situeert zich als vervolg van de module “Basis breien”. In deze module worden technieken van het kleurbreiwerk aangeleerd, uitgewerkt en toegepast. Er wordt aandacht besteed aan de correcte uitvoering, aan de juiste toepassing en aan het combineren van de realisatietechnieken, aan het tekenen van patronen, het berekenen van de werkstukken, aan het werken met patroontekeningen en deze ook zelf ontwerpen, aan het combineren van kleur en materiaal om aldus zelfstandig een eigen ontwerp uit te voeren of een bestaand te wijzigen. Bij het beëindigen van deze module kan de cursist zelfstandig deze technieken uitvoeren in een werkstuk aangepast aan een volwassen persoon en in een werkstuk bedoeld voor een kind.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  160

  Zoek waar je dit kan volgen
 • Kunstbreiwerk
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  160

  Zoek waar je dit kan volgen
 • De module “Reliëfbreiwerk” situeert zich als vervolg van de module “Basis breien”. In deze module worden technieken van het reliëfbreien aangeleerd, uitgewerkt en toegepast. Er wordt aandacht besteed aan de correcte uitvoering, aan de juiste toepassing en aan het combineren van de realisatietechnieken, aan het tekenen van patronen, het berekenen van de werkstukken en aan het werken met patroontekeningen om aldus zelfstandig een eigen ontwerp uit te voeren of een bestaand te wijzigen. Bij het beëindigen van deze module kan de cursist zelfstandig deze technieken uitvoeren in een werkstuk.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  160

  Zoek waar je dit kan volgen

Omschrijving van het opleidingsprofiel

De opleiding Breien bestaat uit 4 modules: “Basis breien”, “Reliëfbreiwerk”, “Kleurbreiwerk” en “Creatief breiwerk”. De totale opleiding omvat 640 lestijden.
Daarnaast kan de cursist nog drie zwevende modules volgen: “Breiwerk accessoires”, “Kunstbreiwerk” en “Haakwerk”. Deze modules vallen buiten het certificaat.

Inhoudelijk is elke module een op zich staand geheel van basiscompetenties. In elke module worden technieken en vaardigheden aangeleerd en ingeoefend.
Hierbij staan de technieken en vaardigheden centraal en zijn de realisatietechnieken een middel om deze op de diverse niveaus aan te leren.

Thema's
Ambachten
Ambachten > Borduren en breien
Mode, interieur en ontwerp
Mode, interieur en ontwerp > Kleding maken of herstellen
Ingericht vanaf
08.09.2006
Niveau
Secundair Volwassenenonderwijs
Lestijden
640
Toelatingsvoorwaarden
Meer weten over de voorwaarden
Studiebewijs
Certificaat
Beroepskwalificatie
Neen
Diplomagerichte opleiding
Neen