Borduren

Opleidingsprofiel
CVO
Voor elke opleiding in het volwassenenonderwijs bestaat een opleidingsprofiel. Het beschrijft wat je zal leren. Er staat in hoeveel lestijden er zijn en hoeveel modules. Wanneer je alle modules van een opleiding succesvol hebt afgerond, ontvang je voor die opleiding een certificaat of diploma.

Opbouw en modules

Borduren diagram image
 • In de module “Aftelbaar Borduurwerk” wordt de techniek van het aftelbaar borduren verder uitgewerkt en toegepast. De cursist leert ingewikkelder telpatronen lezen, eventueel veranderen en uitwerken. Bij het beëindigen van deze module kan de cursist: - de verschillende materialen herkennen, gebruiken en juist toepassen - verschillende telpatronen lezen en uitvoeren - telpatronen aanpassen aan de gewenste grootte van het werkstuk rekening houdend met het gekozen weefsel (dichtheid van de draden)
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  80

  Zoek waar je dit kan volgen
 • De module “Basis Borduren” situeert zich in het begin van de opleiding Borduren. In deze module worden de basistechnieken van het borduren aangeleerd, uitgewerkt en toegepast. Bij het beëindigen van deze module kan de cursist: - de verschillende materialen herkennen, gebruiken en juist toepassen - de basistechnieken van het borduren uitvoeren en toepassen - een werkstuk in de aangeleerde basistechnieken uitwerken
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  160

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In de module “Basis Naaldschilderwerk” worden de basistechnieken van het naaldschilderwerk aangeleerd. De cursist maakt kennis met de grondbeginselen en de basistechnieken van het naaldschilderen. Bij het beëindigen van deze module kan de cursist een eenvoudige tekening in ingrijpsteek uitvoeren aan de hand van een uitgewerkt voorbeeld een eenvoudig tuintje/landschapje uitvoeren in vrije steken.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  80

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In de module “Basis Witborduren” worden de grondbeginselen van het witborduren aangeleerd en toegepast. De cursist maakt kennis en leert de vaardigheden van enkele oude borduurtechnieken. Bij het beëindigen van deze module kan de cursist: - de verschillende materialen herkennen, gebruiken en juist toepassen - een werkstuk uitvoeren in de aangeleerde borduurtechnieken - de aangeleerde technieken onderling combineren tot een mooi geheel
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  80

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In de module “Creatief Borduren” worden enkele nieuwe technieken aangeleerd en worden de aangeleerde technieken uit de voorgaande modules creatief toegepast en eventueel met elkaar gecombineerd. Bij het beëindigen van deze module kan de cursist: - de nieuwe technieken/steken uitvoeren en toepassen - de aangeleerde technieken creatief toepassen en deze technieken eventueel onderling combineren
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  160

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In de module “Open Borduurwerk” worden de technieken van het open aftelbaar borduren aangeleerd en toegepast. Bij het beëindigen van deze module kan de cursist: - de verschillende materialen herkennen, gebruiken en juist toepassen - een teltekening van een open aftelbaar borduurwerk lezen en uitvoeren - een teltekening van een open aftelbaar borduurwerk inzichtelijk uitkiezen en aanpassen aan de gewenste grootte van het werk, rekening houdend met de stofkeuze
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  80

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In de module “Vervolmaking Naaldschilderwerk” worden de technieken van het naaldschilderwerk verder aangeleerd en toegepast. Bij het beëindigen van deze module kan de cursist: - inzichtelijk de juiste keuze van een kleurenafbeelding maken in functie van de gewenste techniek (ingrijpsteek, vrije steken) - op basis van de aangeleerde kennis creatief kleuren kiezen voor het te maken werkstuk - creatief een kleurenafbeelding omzetten in naaldschilderwerk
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  80

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In de module “Vervolmaking Witborduren” worden de gevorderde technieken van het witborduren aangeleerd en toegepast. Bij het beëindigen van deze module kan de cursist: - de verschillende materialen herkennen, gebruiken en juist toepassen - de aangeleerde technieken uitvoeren en toepassen
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  80

  Zoek waar je dit kan volgen

Omschrijving van het opleidingsprofiel

De opleiding Borduren hoort thuis in het studiegebied KANT. Deze opleiding komt tegemoet aan de opdracht van het onderwijs voor sociale promotie om de cursist vaardigheden en attitudes bij te brengen voor het functioneren in de maatschappij en voor de uitoefening van een beroep.
In de opleiding Borduren leren de cursisten vaardigheden met betrekking tot de verschillende borduurtechnieken.
Na het beëindigen van deze opleiding kan de cursist:
- de verschillende materialen, herkennen, gebruiken en juist toepassen
- op een zelfstandige manier een borduurwerk starten en alle mogelijke problemen oplossen om het werkstuk tot een goed einde te brengen
- oude borduurtechnieken herkennen en uitvoeren
- een foto of tekening omzetten in borduurwerk
- zelf een mooie kleurkeuze maken

Thema's
Ambachten
Ambachten > Borduren en breien
Mode, interieur en ontwerp
Mode, interieur en ontwerp > Kleding maken of herstellen
Ingericht vanaf
24.05.2006
Niveau
Secundair Volwassenenonderwijs
Lestijden
800
Toelatingsvoorwaarden
Meer weten over de voorwaarden
Studiebewijs
Certificaat
Beroepskwalificatie
Neen
Diplomagerichte opleiding
Neen