Uurwerkmaker

Opleidingsprofiel
CVO
Voor elke opleiding in het volwassenenonderwijs bestaat een opleidingsprofiel. Het beschrijft wat je zal leren. Er staat in hoeveel lestijden er zijn en hoeveel modules. Wanneer je alle modules van een opleiding succesvol hebt afgerond, ontvang je voor die opleiding een certificaat of diploma.

Opbouw en modules

Uurwerkmaker diagram image
 • In deze module wordt het herstellen en afstellen van antieke klokken aangeleerd. Er moeten minimaal drie types van klokken hersteld worden: de Comtoise klok, Parijse pendule, Zwarte Woud klok. De cursisten leren onderdelen vervaardigen o.a. raderen, rondsels, hefbomen enz. Deze module richt zich tot het deskundig herstellen van het mechanisch binnenwerk. Het herstellen van de kast en wijzerplaat beperkt zich tot het reinigen van deze. De cursist leert de originele materialen te herkennen en deskundig te preserveren Zijn herstelling mag geen afbreuk doen aan de authenticiteit van het stuk.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  360

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module maakt de cursist kennis met de antieke zakuurwerken al dan niet met cilindergang. De cursist zal leren ontbrekende onderdelen zelf te maken zoals onder andere opwindstift en balansas. De lagering van de raderen te vervangen, cilinderassen aan te passen en zelf te vervaardigen. Er zullen speciale gereedschappen zelf vervaardigd worden. De cursist zal leren rekening houden met de authenticiteit van de kast, wijzerplaat en wijzers van het zakuurwerk. De cursist leert de juiste soorten van glazen te meten en te plaatsen. De cursist leert het uurwerk afregelen binnen de normen van de antieke zakuurwerken.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  180

  Zoek waar je dit kan volgen
 • De cursist leert in deze module hoe het atelier op een zo efficiënte mogelijke manier in te richten en functioneel te laten werken. De cursist zal leren hoe een offerte op te stellen van al de soorten reparaties van klokken en polsuurwerken. De cursist leert hoe deze offerte over te brengen naar de klant en met de klant deskundig te communiceren over de uit te voeren reparatie.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  20

  Zoek waar je dit kan volgen
 • De cursist leert hier de basisprincipes van een klok en wekker door te demonteren en monteren en onderdelen te benoemen. Hij krijgt de basistechnieken aangereikt zoals verbussen en tappen polijsten en leert zijn interventies grondig te controleren. Hij zal het afstellen en afregelen van het gangmechanisme, het slagwerk en wekkerfunctie aanleren. Ook het correct smeren zonder plaatsen te vergeten komt aan bod, alsook verschillende gangregelaars kunnen onderscheiden.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  180

  Zoek waar je dit kan volgen
 • De cursist leert het mechanisme van de westminster te demonteren, monteren en herstellen Hier gaan we dieper in op de kwartierslagwerken, het afstellen van de specifieke ankergangen. Ook wordt het berekenen van het tikgetal aangeleerd om ontbrekende slinger of tandwielen te kunnen completeren. Deze module is een vervolg van de vorige en er wordt verder gewerkt aan het correct verbussen en fijnstellen van het echappement en slagwerk.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  180

  Zoek waar je dit kan volgen
 • De werkingsprincipes van een kwartsuurwerk zowel analoog en digitaal komen aan bod. Leren werken met de meettoestellen, het controleren en meten van spoel, batterij en circuit wordt aangeleerd. Het meetschema toepassen en kunnen opzoeken maakt onderdeel uit van de module. Vaak gaat het om het vervangen van het binnenwerk, en het kunnen terugvinden van gelijkaardige binnenwerken. De werkingsprincipes van kwartschronografen en mogelijke opbouwsystemen worden behandeld.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  180

  Zoek waar je dit kan volgen
 • Hier gaan we dieper in op de herstellingstechnieken van de gangregelaars in uurwerken, zoals zwaartepunt bepalen, balansas vervangen, maar ook waterdichtheid en magnetisme komen aan bod. Er wordt ook dieper ingegaan op de fijnafregeling in verschillende posities volgens chronometrienormen. De verschillende automaatopwindingen passeren de revue. Ook het principe en controle van de sleepveer wordt behandeld. De datumsystemen en hun herstelling worden aangeleerd. Het leren correct leggen van een spiraal komt uitgebreid aan bod.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  180

  Zoek waar je dit kan volgen
 • De cursist leert in deze module demonteren , monteren en het olieproces van de mechanische chronografen. Ook de specifieke afstellingen van de chronograafonderdelen komen aan bod in deze module. Het plaatsen van chronograafwijzers komt in deze module ook aan bod. De specifieke technische documentatie voor chronografen leren gebruiken en toepassen is ook een onderdeel van deze module.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  180

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In dit gedeelte van de opleiding gaan we demonteren, monteren en benoemen van de onderdelen van een eenvoudig polshorloge met handopwinding. De cursist leert de hiervoor specifieke gereedschappen en machines gebruiken, en leert de correcte producten gebruiken. Hij leert zijn werk systematisch te controleren, en de basisprincipes te doorgronden.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  180

  Zoek waar je dit kan volgen

Omschrijving van het opleidingsprofiel

De uurwerktechnicus repareert en onderhoudt een groot scala aan uurwerken. Hij krijgt te maken met het repareren van zowel mechanische als elektronische en elektrische uurwerken. De uitdaging is dat een uurwerk dat niet meer loopt, weer goed functionerend aan de klant kan afgeleverd worden. Bij dit uitdagende beroep komt veel vakmanschap kijken. 

Een belangrijk deel van de werkzaamheden bestaat uit het beoordelen van de aangeleverde klokken en horloges. De uurwerkmaker bepaalt de stijl en ouderdom van het uurwerk en soms de waarde en stelt vast welke storingen en gebreken er zijn. Op basis hiervan maakt hij een inschatting van de herstelwerkzaamheden en de bijbehorende kosten. Daarom worden de uurwerken vrijwel altijd helemaal uit elkaar gehaald en schoongemaakt. Hij vervangt of herstelt de versleten onderdelen en zet alles na zorgvuldige controle van elk onderdeel weer in elkaar. Tijdens de montage wordt het uurwerk gesmeerd, afgesteld en gecontroleerd of alles goed functioneert. 

Klokken of horloges of beide? Een uurwerkmaker kan zich specialiseren in grootwerk of kleinwerk. In het grootwerk is hij voornamelijk met klokken bezig, waaronder antieke uurwerken en richt zich hierbij veelal op restauratie. Vaak worden de kapotte of ontbrekende onderdelen zelf met de hand bijgemaakt, omdat deze niet meer verkocht worden. 

Bij kleinwerk gaat het meestal om horloges. Behalve reparaties, waarbij kapotte onderdelen worden vervangen, werkt men ook aan het onderhoud van kostbare mechanische en gecompliceerde horloges met extra functies. Dat kunnen horloges zijn met bijvoorbeeld een kalenderwerk of een chronograaf. Bij horloges is alles veel kleiner uitgevoerd dan bij klokken. Daarom is dit echt precisiewerk. 

In de opleiding worden de modules gradueel opgebouwd. Er wordt vertrokken van een groot, minder kwetsbaar, minder complex en minder kostbaar binnenwerk. Door inzicht, ervaring en zelfvertrouwen op te bouwen en een meer verfijnde oog-handcoördinatie te ontwikkelen en zo te evolueren naar een kleiner, kwetsbaarder, complexer en kostbaarder binnenwerk. 

Thema's
Ambachten
Ambachten > Juwelen herstel en ontwerp
Mode, interieur en ontwerp
Mode, interieur en ontwerp > Juwelen en accessoires
Ingericht vanaf
01.09.2011
Niveau
Secundair Volwassenenonderwijs
Lestijden
1640
Toelatingsvoorwaarden
Meer weten over de voorwaarden
Studiebewijs
Certificaat
Beroepskwalificatie
Neen
Diplomagerichte opleiding
Neen