Crossmedia assistent

Opleidingsprofiel
CVO
Voor elke opleiding in het volwassenenonderwijs bestaat een opleidingsprofiel. Het beschrijft wat je zal leren. Er staat in hoeveel lestijden er zijn en hoeveel modules. Wanneer je alle modules van een opleiding succesvol hebt afgerond, ontvang je voor die opleiding een certificaat of diploma.

Opbouw en modules

Crossmedia assistent diagram image
 • In deze module leert de cursist de animatieprincipes die werden aangeleerd in de module “animatie” toepassen in een 3D omgeving. Deze competentie biedt de cursist een breder scala aan technieken en tools om een animatie te bouwen. Wanneer de cursist kan werken in een 3D omgeving is het ook mogelijk om combinaties tussen 2D en 3D animatie (vaak 2.5D genoemd) toe te passen, iets wat in praktijk vaak voorkomt. Dit biedt de cursist in bepaalde beroepscontexten de nodige ondersteuning om aan mogelijke extra wensen van een klant te voldoen.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  60

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module leert de cursist een introductie in het werken met stilstaande beelden in 3D. Dit biedt de cursist de mogelijkheid om een extra dimensie toe te voegen aan het 2D-palet van de grafische modules. Inzicht in 3D is een vaardigheid die, in een multimediale/crossmediale context, de cursist in bepaalde beroepscontexten beter in staat stelt de mogelijke wensen van een klant te ondersteunen.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  60

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module leert de cursist eenvoudige animaties uitwerken voor crossmediale producties. De cursist leert doelgroepgericht een esthetisch verantwoord ontwerp maken. Het accent ligt hoofdzakelijk op het toepassen van animaties op statisch beeldmateriaal. De cursist verwerft inzicht in de gangbare animatietechnieken en leert de productie publiceren.De competenties en kennis komen geïntegreerd aan bod in de module. De module wordt als geheel geëvalueerd.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  60

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module leert de cursist de meer uitgebreide mogelijkheden van beeldbewerking en -ontwikkeling toepassen. De cursist verwerft de kennis en vaardigheden over geavanceerde begrippen om complexe bewerkingstechnieken en creatieve beeldmanipulatie te gebruiken en te combineren, aan de hand van complexe toepassingen. De focus van de module ligt zowel op complexe beeldmanipulatie en ontwikkeling, als op de kwaliteitscontrole. Inzicht in efficiënt werken, technieken combineren en gereedschappen aanmaken, gebruiken en juist toepassen vormen een essentieel onderdeel van de module om een complex beeldontwerp te maken en correct te verwerken, afhankelijk van het einddoel (output).
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  60

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module leert de cursist de kennis en vaardigheden uit de module “multimediabestanden” toepassen en gebruiken in een volledige productie. De cursist werkt doel- en doelgroepgericht en zet hiervoor de nodige technieken in. De cursist werkt gevorderde onderdelen van een crossmediaal design uit, waarbij ook aandacht uitgaat naar de eigen creatieve inbreng om onderdelen van het crossmediaal design in de volledige productie te integreren. Het technische luik van de complexe crossmediale productie wordt op een correcte manier afgeleverd, in functie van de volgende stap in het productieproces. Rekening houden met de beschikbare tijd en het budget vormen een constante tijdens dit proces.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  60

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module leert de cursist complexe webtoepassingen ontwikkelen. De cursist breidt de functionaliteit van een content management systeem uit in functie van de productie, o.a. door add-ons te installeren en te configureren. De cursist gebruikt de gangbare codetalen om templates aan te passen of op te bouwen in functie van de productie. De cursist leert een complexe webtoepassing opleveren, publiceren en onderhouden.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  60

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module leert de cursist een compositie maken met aandacht voor lay-out en typografie. De cursist staat stil bij de verschillende aspecten die noodzakelijk zijn voor het evenwichtig opmaken en positioneren van content (tekst, kleur, beeldmateriaal en illustraties). De cursist leert in functie van het beoogde doel en de doelgroep de verschillende aangeleerde vaardigheden combineren en rekening houden met de vereisten van het grafisch digitaal product in functie van het drukproces of publicatie op een mediakanaal
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  60

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module leert de cursist digitale beelden bewerken. De cursist maakt kennis met de elementaire begrippen van digitale beeldverwerking en leert omgaan met elementaire basistechnieken aan de hand van eenvoudige toepassingen. De focus van de module ligt zowel op het bewerken en verwerken van beelden, als op de kwaliteitscontrole. De cursist verwerft inzicht in het gebruik en de toepassingsmogelijkheden van de elementaire digitale tools. Met deze kennis en vaardigheden zal de cursist eenvoudige beeldbestanden bewerken, corrigeren en verwerken in functie van het einddoel (output).
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  60

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module leert de cursist illustratieve content bewerken en ontwikkelen. De cursist ontdekt hoe men illustraties digitaal (vectorieel) uitwerkt en vorm geeft, zodat ze geschikt zijn voor verdere verwerking/implementatie in het productieproces voor print-, web- en communicatietoepassingen. In de module focust de cursist zich zowel op ontwikkelen, bewerken/editen en verwerken als op kwaliteitscontrole. De cursist leert de elementaire digitale tools optimaal gebruiken en verwerft inzicht in de toepassingsmogelijkheden.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  60

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module leert de cursist eenvoudige multimediabestanden bewerken en ontwikkelen. De cursist verzamelt, integreert, bewerkt en ontwikkelt eenvoudige onderdelen van een crossmediaal design. De focus van deze module ligt op de beheersing van technieken voor het bewerken van audio- en videomateriaal. De cursist leert op een nauwkeurige en efficiënte manier werken met sectoreigen hard- en software. De cursist leert eenvoudige onderdelen van een crossmediale productie met minimale kwaliteitseisen op een technisch correcte manier afleveren.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  60

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module ontdekt de cursist meer over de evoluties van en het omgaan met verschillende communicatietools. De cursist ontdekt de mogelijkheden van online advertenties, diverse mediakanalen en nieuwe communicatiemiddelen. Communicatiestrategieën en de nodige knowhow zijn van essentieel belang om gepaste media te selecteren in functie van succesvolle content en communicatiecampagnes.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  60

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module leert de cursist in een project alle vaardigheden te inegreren die de cursist in de andere modules verworven heeft. De cursist werkt een realistisch en op de arbeidsmarktgericht project van A tot Z uit. Dit kan voor een (fictieve) opdrachtgever zijn, maar evengoed kan deze module gekoppeld worden aan een stage in binnen- of buitenland
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  60

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module leert de cursist eenvoudige webtoepassingen ontwikkelen. De cursist bouwt een webtoepassing met behulp van een content management system (CMS). De cursist leert het CMS installeren, gebruiken en onderhouden. De focus van deze module ligt op het aanmaken, structureren en invullen van pagina’s met aangeleverde inhoud, voornamelijk tekst en beeld, binnen bestaande templates. De cursist maakt kennis met de gangbare codetalen die de bouwstenen van elke webtoepassing zijn.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  60

  Zoek waar je dit kan volgen

Omschrijving van het opleidingsprofiel

In de opleiding Crossmedia assistent Volwassenenonderwijs leert men men aangeleverde content bewerken en ontwikkelt men onderdelen van een design voor crossmediale/multimediale producties en houdt hierbij rekening met zowel de grafische als technisch voorbereide eisen/kaders, teneinde ondersteuning te bieden voor het mee ontwikkelen van kwaliteitsvolle producties.
Thema's
Computer, ICT, apps, soft- & hardware
Fotografie en (multi)media
Fotografie en (multi)media > (multi)Media en web
Web, grafische communicatie en drukwerk
Web, grafische communicatie en drukwerk > Web
Computer, ICT, apps, soft- & hardware > Soft- & hardware voor contentcreatie
Ingericht vanaf
01.09.2022
Niveau
Secundair Volwassenenonderwijs
Lestijden
660
Toelatingsvoorwaarden
Meer weten over de voorwaarden
Studiebewijs
Certificaat
Beroepskwalificatie
Ja
Diplomagerichte opleiding
Ja

Zoek een opleiding

Ik wil zoeken met meer filters

Weet je nog niet welke opleiding je wil volgen? We zetten je op weg.

Help mij zoeken