Huishoudhulp zorg

Opleidingsprofiel
CVO
Voor elke opleiding in het volwassenenonderwijs bestaat een opleidingsprofiel. Het beschrijft wat je zal leren. Er staat in hoeveel lestijden er zijn en hoeveel modules. Wanneer je alle modules van een opleiding succesvol hebt afgerond, ontvang je voor die opleiding een certificaat of diploma.

Opbouw en modules

Huishoudhulp zorg diagram image
 • In deze module leert de cursist aangepaste maaltijden bereiden (zoutarm, suikerarm, vetarm, vegetarisch, …), rekening houdend met de zorgnood en het zorg- (en ondersteunings)plan van de cliënt. De cursist heeft aandacht voor veilig, hygiënisch, ergonomisch en milieubewust werken.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  40

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module verwerft de cursist een aantal algemene beroepshoudingen en communicatieve vaardigheden. Deze vaardigheden hebben betrekking op het professioneel omgaan met cliënten, deontologie, diversiteit en samenwerking
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  40

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module verwerft de cursist de basisprincipes inzake veilig, hygiënisch, ergonomisch en milieubewust werken
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  20

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module leert de cursist de noodzakelijke formaliteiten in orde brengen voor het werkplekleren. De cursist reflecteert over het leerproces als huishoudhulp en leert het eigen handelen bijsturen om het professioneel handelen voortdurend te verbeteren.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  10

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module leert de cursist maaltijden bereiden voor de cliënt en in functie daarvan boodschappen doen. De cursist heeft aandacht voor veilig, hygiënisch, ergonomisch en milieubewust werken.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  80

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module leert de cursist EHBO toepassen en omgaan met noodsituaties.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  20

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module maakt de cursist kennis met de huishoud- en zorgberoepen: huishoudhulp dienstencheques, huishoudhulp zorg, logistiek assistent in de zorg, verzorgende en zorgkundige. De cursist verwerft een basisinzicht in de verschillende beroepscontexten (huishoudelijke diensten, thuiszorg, residentiële zorg, ziekenhuissector) en in het takenpakket, de toegelaten activiteiten en de tewerkstellingsmogelijkheden. De cursist verwerft ook inzicht in de leerlijn binnen de verschillende beroepsopleidingen, en de doorstroom- en heroriënteringsmogelijkheden. De cursist verwerft een minimale zelfredzaamheid inzake ICT-gebruik.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  20

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module leert de cursist oog hebben voor de zorg- en ondersteuningsnoden van de cliënt, teneinde zijn welbevinden te ondersteunen. De cursist leert empathisch en professioneel omgaan en communiceren met de cliënt, met respect voor zijn achtergrond en wensen.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  20

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module leert de cursist op een professionele manier oppervlakken, meubilair en uitrusting schoonmaken en zorgen voor het woon- en leefklimaat, met aandacht voor veilig, hygiënisch, ergonomisch en milieubewust werken.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  80

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module leert de cursist de eigen deskundigheid up to date te houden en bij te blijven met het gebruik van nieuwe technieken, producten en materialen. Deze module richt zich onder meer tot werknemers in de dienstencheques-sector die jaarlijks 4u bijscholing moeten volgen, ongeacht of zij in het bezit zijn van een kwalificatie huishoudhulp of niet.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  5

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module leert de cursist de kledij en ander textiel van de cliënt verstellen, met aandacht voor veilig, hygiënisch, ergonomisch en milieubewust werken.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  40

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module leert de cursist de kledij en ander textiel van de cliënt wassen en strijken, met aandacht voor veilig, hygiënisch, ergonomisch en milieubewust werken.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  40

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module leert de cursist op geïntegreerde wijze de verworven kennis en vaardigheden op een reële en/of gesimuleerde werkplek. De onderliggende kennis wordt verworven in de modules waaraan die kennis gekoppeld is (zie overige modules hoger in dit document).
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  80

  Zoek waar je dit kan volgen

Omschrijving van het opleidingsprofiel

In de opleiding Huishoudhulp zorg Volwassenenonderwijs leert men zorgen voor het dagelijks onderhoud en de schoonmaak van de woning van de cliënt, met oog voor de zorgnood van die cliënt, voor teneinde een aangename leefomgeving te behouden en/of te herstellen zodat de cliënt thuis kan blijven wonen.
Thema's
Zorg, welzijn en ondersteuning
Zorg, welzijn en ondersteuning > Zorg en ondersteuning
Ingericht vanaf
01.09.2021
Niveau
Secundair Volwassenenonderwijs
Lestijden
490
Toelatingsvoorwaarden
Meer weten over de voorwaarden
Studiebewijs
Certificaat
Beroepskwalificatie
Ja
Diplomagerichte opleiding
Ja