Reisleider

Opleidingsprofiel
CVO
Voor elke opleiding in het volwassenenonderwijs bestaat een opleidingsprofiel. Het beschrijft wat je zal leren. Er staat in hoeveel lestijden er zijn en hoeveel modules. Wanneer je alle modules van een opleiding succesvol hebt afgerond, ontvang je voor die opleiding een certificaat of diploma.

Opbouw en modules

Reisleider diagram image
 • In deze module leert men de praktische modaliteiten kennen van de verschillende types van reizen en maakt men kennis met verschillende bestemmingen. Belangrijke aspecten hierbij zijn de structuur en typologie van toeristische sector, transport en verblijfsaccommodatie, de administratie en regelgeving, duurzaamheid van de reis, heuristiek en kennis van onder meer de bewoners, de cultuur, de kunst, de geschiedenis, het landschap en gastronomie van de bestemming.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  100

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module krijgt men culturele bronnen aangereikt en leert men de vaardigheden ontwikkelen om op een kritische manier met deze bronnen om te gaan en ze te verwerken tot een boeiend verhaal. De module verschaft inzicht in de kunstgeschiedenis van Europa, legt linken met andere culturen en men ontwikkelt vaardigheden rond kunstbeschouwing en interculturaliteit.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  60

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module krijgt men historische bronnen aangereikt en leert men de vaardigheden ontwikkelen om op een kritische manier met deze bronnen om te gaan en ze te verwerken tot een boeiend verhaal. De module reikt een algemeen historisch kader aan, geeft inzicht in de wereldgeschiedenis en men ontwikkelt vaardigheden rond interculturaliteit.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  60

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module krijgt men geografische en natuurkundige bronnen aangereikt en leert men de vaardigheden ontwikkelen om op een kritische manier met deze bronnen om te gaan en ze te verwerken tot een boeiend verhaal. De module verschaft inzicht in de soorten landschappen in de wereld en belicht de impact van de mens op die landschappen.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  40

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module leert de cursist EHBO toepassen.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  20

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module leert men kennis te maken met de toeristische sector in het algemeen en meer bepaald met de rol van gids/reisleider in de sector. De kennismaking gebeurt op basis van de bezoekerscyclus. Marktkennis, duurzaamheid, innovatie en ondernemerschap bevorderen staan centraal in deze module. De lerende krijgt in deze module verschillende instrumenten aangereikt om maximaal in te spelen op de vraag van de verschillende types bezoekers/reizigers.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  40

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module ligt de nadruk op de integratie van de verschillende aangeleerde competenties. Men bekijkt op een kritische manier andere reisleiders en reflecteert op het eigen handelen. Men leert om onder begeleiding een reis uit te werken en uit te voeren die voldoet aan de actuele eisen van de markt en de bezoekers in twee afgesproken vreemde talen.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  100

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module leert men de basisvaardigheden van de gidsen/reisleiders. De focus ligt op communicatietechnieken, reisorganisatie, verhaaltechnieken, interculturaliteit en groepsdynamica. Men leert ook inzicht verwerven in zijn leerproces aan de hand van zelfreflectie.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  80

  Zoek waar je dit kan volgen
 • Deze module bouwt verder op de aangeleerde basisvaardigheden. Men leert in deze module de reisleidersvaardigheden (klantgerichtheid, plannen, leiding geven, communicatie, flexibiliteit, interculturaliteit, problemen oplossen, zin voor initiatief, leervermogen) en zich identificeren a.d.h.v. zijn sterke en zwakke punten. Men leert en oefent tevens de specifieke reisleiderstechnieken zoals planning, groeps-dynamiek, conflicthantering, briefingtechnieken, commerciële technieken en interculturele communicatie.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  40

  Zoek waar je dit kan volgen

Omschrijving van het opleidingsprofiel

In de opleiding Reisleider Volwassenenonderwijs leert men het leiden van een groep toeristen tijdens hun reis en het geven van informatie over geografische, historische, culturele en socio-economische aspecten van het bezochte gebied in de taal van de reiziger op een verantwoorde, adequate en aangename manier.
Thema's
Toerisme
Ingericht vanaf
01.02.2016
Niveau
Secundair Volwassenenonderwijs
Lestijden
540
Toelatingsvoorwaarden
Meer weten over de voorwaarden
Studiebewijs
Certificaat
Beroepskwalificatie
Ja
Diplomagerichte opleiding
Ja

Zoek een opleiding

Ik wil zoeken met meer filters

Weet je nog niet welke opleiding je wil volgen? We zetten je op weg.

Help mij zoeken