Logistiek assistent in de zorg

Opleidingsprofiel
CVO
Voor elke opleiding in het volwassenenonderwijs bestaat een opleidingsprofiel. Het beschrijft wat je zal leren. Er staat in hoeveel lestijden er zijn en hoeveel modules. Wanneer je alle modules van een opleiding succesvol hebt afgerond, ontvang je voor die opleiding een certificaat of diploma.

Opbouw en modules

Logistiek assistent in de zorg diagram image
 • In deze module leert de cursist algemene logistieke taken uitvoeren volgens de basisprincipes in de zorg. De taken omvatten het zorgen voor het maaltijdgebeuren van de cliënten, het onderhouden van gemeenschappelijke delen en kamers en het verzorgen van het wasgoed. De cursist leert ook gepaste ondersteuning bieden aan de cliënt bij animatie-, ontspannings- en vrijetijdsactiviteiten.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  40

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module leert de cursist en aantal algemene beroepshoudingen en communicatieve vaardigheden. Deze vaardigheden hebben betrekking op het professioneel omgaan met cliënten, deontologie, diversiteit en samenwerking.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  40

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module leert de cursist de basisprincipes inzake veilig, hygiënisch, ergonomisch en milieubewust werken.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  20

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module leert de cursist reflecteren over het leerproces; men leert het eigen handelen bijsturen om het professioneel handelen voortdurend te verbeteren.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  10

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module leert de cursist leert de cursist reflecteren over het leerproces; men leert het eigen handelen bijsturen om het professioneel handelen voortdurend te verbeteren. De competenties en kennis komen geïntegreerd aan bod in de module. De module wordt als geheel geëvalueerd.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  10

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module leert de cursist de cliënt verplaatsen naar een andere locatie voor zover het een niet-risicotransport betreft. De cursist leert ook hulpverlenen bij het tillen en positioneren van de cliënt. De cursist handelt hierbij volgens de professionele gedragscode.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  40

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module leert de cursist de huishoud- en zorgberoepen: huishoudhulp dienstencheques, huishoudhulp zorg, logistiek assistent in de zorg, verzorgende en zorgkundige. De cursist verwerft een basisinzicht in de verschillende beroepscontexten (huishoudelijke diensten, thuiszorg, residentiële zorg, ziekenhuissector) en in het takenpakket, de toegelaten activiteiten en de tewerkstellingsmogelijkheden. De cursist verwerft ook inzicht in de leerlijn binnen de verschillende beroepsopleidingen, en de doorstroom- en heroriënteringsmogelijkheden. De cursist verwerft een minimale zelfredzaamheid inzake ICT-gebruik.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  20

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module leert de cursist de specifieke taken van logistiek assistent in de zorg uitvoeren: medisch en chirurgisch materiaal steriliseren, materialen verdelen, product voorraad opvolgen en eenvoudige administratie uitvoeren.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  20

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module leert de cursist op geïntegreerde wijze de verworven basiskennis en basisvaardigheden in een praktijkgerichte context. De cursist voert de activiteiten steeds uit onder begeleiding. De onderliggende kennis wordt verworven in de modules waaraan die kennis gekoppeld is (zie hoger in dit document). Er zijn 2 stagemodules m.b.t. basisvaardigheden in de zorg in de trajecten Verzorgende en Zorgkundige.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  60

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module leert de cursist op geïntegreerde wijze de verworven basiskennis en basisvaardigheden in een praktijkgerichte context. De cursist voert de activiteiten steeds uit onder begeleiding.De onderliggende kennis wordt verworven in de modules waaraan die kennis gekoppeld is (zie hoger in dit document). Er zijn 2 stagemodules m.b.t. basisvaardigheden in de zorg de trajecten Verzorgende en Zorgkundige.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  60

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module implementeert de cursist op geïntegreerde wijze de verworven kennis en vaardigheden in een praktijkgerichte context. De cursist voert de activiteiten steeds uit onder begeleiding. De onderliggende kennis wordt verworven in de modules waaraan die kennis gekoppeld is (zie overige modules hoger in dit document). Er zijn 4 stagemodules in het traject Logistiek assistent in de zorg; de cursist moet minimaal twee verschillende settings kiezen (andere dienst, andere doelgroep van cliënten, andere instelling, …).
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  80

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module implementeert de cursist op geïntegreerde wijze de verworven kennis en vaardigheden in een praktijkgerichte context. De cursist voert de activiteiten steeds uit onder begeleiding. De onderliggende kennis wordt verworven in de modules waaraan die kennis gekoppeld is (zie overige modules hoger in dit document). Er zijn 4 stagemodules in het traject Logistiek assistent in de zorg; de cursist moet minimaal twee verschillende settings kiezen (andere dienst, andere doelgroep van cliënten, andere instelling, …).
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  80

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module wordt bijscholing gegeven over thema’s die in overeenstemming zijn met de beroepskwalificatie van de logistiek assistent. De competenties en kennis komen geïntegreerd aan bod in de module. De module wordt als geheel geëvalueerd.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  10

  Zoek waar je dit kan volgen

Omschrijving van het opleidingsprofiel

In de opleiding Logistiek assistent in de zorg Volwassenenonderwijs leert men ondersteunende, logistieke en huishoudelijke taken uitvoeren teneinde het comfort van de cliënt1 te bevorderen. Alle omschreven activiteiten gebeuren onder strikt toezicht, volgens afgesproken instructies en onder gediplomeerd gezag.
Thema's
Zorg, welzijn en ondersteuning
Zorg, welzijn en ondersteuning > Zorg en ondersteuning
Ingericht vanaf
01.09.2022
Niveau
Secundair Volwassenenonderwijs
Lestijden
500
Toelatingsvoorwaarden
Meer weten over de voorwaarden
Studiebewijs
Certificaat
Beroepskwalificatie
Ja
Diplomagerichte opleiding
Neen