Zorgkundige

Opleidingsprofiel
CVO
Voor elke opleiding in het volwassenenonderwijs bestaat een opleidingsprofiel. Het beschrijft wat je zal leren. Er staat in hoeveel lestijden er zijn en hoeveel modules. Wanneer je alle modules van een opleiding succesvol hebt afgerond, ontvang je voor die opleiding een certificaat of diploma.

Opbouw en modules

Zorgkundige diagram image
 • In deze module leert de cursist aangepaste maaltijden bereiden (zoutarm, suikerarm, vetarm, vegetarisch, …), rekening houdend met de zorgnood en het zorg- (en ondersteunings)plan van de cliënt. De cursist heeft aandacht voor veilig, hygiënisch, ergonomisch en milieubewust werken.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  40

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module leert de cursist algemene logistieke taken uitvoeren volgens de basisprincipes in de zorg. De taken omvatten het zorgen voor het maaltijdgebeuren van de cliënten, het onderhouden van gemeenschappelijke delen en kamers en het verzorgen van het wasgoed. De cursist leert ook gepaste ondersteuning bieden aan de clilënt bij animatie-, ontspannings- en vrijetijdsactiviteiten.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  40

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module verwerft de cursist een aantal algemene beroepshoudingen en communicatieve vaardigheden. Deze vaardigheden hebben betrekking op het professioneel omgaan met cliënten, deontologie, diversiteit en samenwerking
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  40

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module verwerft de cursist de basisprincipes inzake veilig, hygiënisch, ergonomisch en milieubewust werken
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  20

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module leert de cursist zorg bieden aan personen met ADL-dysfunctie met aandacht voor de basisprincipes in de zorgverlening.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  40

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module leert de cursist leert de cursist reflecteren over het leerproces; men leert het eigen handelen bijsturen om het professioneel handelen voortdurend te verbeteren.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  10

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module leert de cursist reflecteren over het leerproces; men leert het eigen handelen bijsturen om het professioneel handelen voortdurend te verbeteren.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  10

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module leert de cursist reflecteren over het leerproces; men leert het eigen handelen bijsturen om het professioneel handelen voortdurend te verbeteren.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  10

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module leert de cursist reflecteren over het leerproces; men leert het eigen handelen bijsturen om het professioneel handelen voortdurend te verbeteren.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  10

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module leert de cursist adequaat en professioneel ondersteuning bieden aan personen met een chronische zorgnood en aan hun omgeving. De cursist verwerft hiertoe de nodige basiskennis m.b.t. de meest voorkomende chronische aandoeningen van het endocrien stelsel, het spijsverteringsstelsel, de huid, het bewegingsstelsel en het urogenitaal stelsel.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  40

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module leert de cursist adequaat en professioneel ondersteuning bieden aan personen met een chronische zorgnood en aan hun omgeving. De cursist verwerft hiertoe de nodige basiskennis m.b.t. de meest voorkomende chronische aandoeningen van het hart, bloedvaten- en lymfestelsel, het ademhalingsstelsel en het neurologisch stelsel.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  40

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module leert de cursist EHBO toepassen en omgaan met noodsituaties.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  20

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module leert de cursist verpleegkundige activiteiten uitvoeren die aan zorgkundigen kunnen worden toevertrouwd conform het KB van 27 februari 2019 tot wijziging van het KB van 12 januari 2006 ‘tot vaststelling van de verpleegkundige activiteiten die de zorgkundigen mogen uitvoeren en de voorwaarden waaronder de zorgkundigen deze handelingen mogen stellen’. Deze module focust op de toediening van medicatie en het verwijderen van faecalomen.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  30

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module leert de cursist verpleegkundige activiteiten uitvoeren die aan zorgkundigen kunnen worden gedelegeerd conform het KB van 27 februari 2019 tot wijziging van het KB van 12 januari 2006 ‘tot vaststelling van de verpleegkundige activiteiten die de zorgkundigen mogen uitvoeren en de voorwaarden waaronder de zorgkundigen deze handelingen mogen stellen’. Deze module focust op de meting van gedelegeerde parameters.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  30

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module leert de cursist verpleegkundige activiteiten uitvoeren die aan zorgkundigen kunnen worden toevertrouwd conform het KB van 27 februari 2019 tot wijziging van het KB van 12 januari 2006 ‘tot vaststelling van de verpleegkundige activiteiten die de zorgkundigen mogen uitvoeren en de voorwaarden waaronder de zorgkundigen deze handelingen mogen stellen’. Deze module focust op de preventie van veneuze aandoeningen in de onderste ledematen en het aanbrengen van compressiekousen en -zwachtels.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  10

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module leert de cursist verpleegkundige activiteiten uitvoeren die aan zorgkundigen kunnen worden toevertrouwd conform het KB van 27 februari 2019 tot wijziging van het KB van 12 januari 2006 ‘tot vaststelling van de verpleegkundige activiteiten die de zorgkundigen mogen uitvoeren en de voorwaarden waaronder de zorgkundigen deze handelingen mogen stellen’. Deze module focust op de toediening van vocht en voeding langs orale weg.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  10

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module leert de cursist de huishoudelijke taken bij de cliënt organiseren en uitvoeren. De cursist heeft aandacht voor veilig, hygiënisch, ergonomisch en milieubewust werken.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  40

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module leert de cursist de cliënt verplaatsen naar een andere locatie voor zover het een niet-risicotransport betreft. De cursist leert ook hulp verlenen bij het tillen en positioneren van de cliënt. De cursist handelt hierbij volgens de professionele gedragscode.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  40

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module maakt de cursist kennis met de huishoud- en zorgberoepen: huishoudhulp dienstencheques, huishoudhulp zorg, logistiek assistent in de zorg, verzorgende en zorgkundige. De cursist verwerft een basisinzicht in de verschillende beroepscontexten (huishoudelijke diensten, thuiszorg, residentiële zorg, ziekenhuissector) en in het takenpakket, de toegelaten activiteiten en de tewerkstellingsmogelijkheden. De cursist verwerft ook inzicht in de leerlijn binnen de verschillende beroepsopleidingen, en de doorstroom- en heroriënteringsmogelijkheden. De cursist verwerft een minimale zelfredzaamheid inzake ICT-gebruik.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  20

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module leert de cursist kraamzorg en gezinsondersteuning verlenen.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  40

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module leert de cursist werken aan de hand van kwaliteitsnormen en volgens de wettelijke reglementeringen, procedures en de professionele gedragscode van een verzorgende en zorgkundige.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  40

  Zoek waar je dit kan volgen
 • Binnen heel wat werksettings wordt het opnemen van het peter-/meterschap, het mentorschap of de coaching van nieuwe medewerkers een functiegebonden uitbreiding. In deze uitbreidingsmodule verwerft de cursist vaardigheden in het coachen van stagiairs en/of nieuwe medewerkers.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  80

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module leert de cursist adequaat en professioneel omgaan met en ondersteuning bieden aan personen met dementie en aan hun omgeving.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  40

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module leert de cursist personen met een psychische kwetsbaarheid ondersteunen.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  40

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module leert de cursist adequaat en professioneel omgaan met en ondersteuning bieden aan personen met een fysieke en/of mentale beperking en aan hun omgeving.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  20

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module leert de cursist palliatieve zorg verlenen en ondersteuning bieden aan de persoon in een palliatieve zorgfase en aan zijn omgeving.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  40

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module leert de cursist professioneel samenwerken en communiceren met andere zorgverleners.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  20

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module leert de cursist specifieke logistieke taken: medisch en chirurgisch materiaal steriliseren, materialen verdelen, productvoorraad opvolgen en eenvoudige administratie uitvoeren.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  20

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module implementeert de cursist op geïntegreerde wijze de verworven basiskennis en basisvaardigheden in een praktijkgerichte context. De cursist voert de activiteiten steeds uit onder begeleiding. De onderliggende kennis wordt verworven in de modules waaraan die kennis gekoppeld is (zie overige modules hoger in dit document). Er zijn 4 stagemodules in het traject logistiek assistent in de zorg; de cursist moet minimaal twee verschillende settings kiezen (andere dienst, andere doelgroep van cliënten, andere instelling, …).
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  60

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module implementeert de cursist op geïntegreerde wijze de verworven basiskennis en basisvaardigheden in een praktijkgerichte context. De cursist voert de activiteiten steeds uit onder begeleiding. De onderliggende kennis wordt verworven in de modules waaraan die kennis gekoppeld is (zie overige modules hoger in dit document). Er zijn 4 stagemodules in het traject Logistiek assistent in de zorg; de cursist moet minimaal twee verschillende settings kiezen (andere dienst, andere doelgroep van cliënten, andere instelling, …).
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  60

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module leert de cursist op geïntegreerde wijze de verworven kennis en vaardigheden in een praktijkgerichte context. De cursist voert de activiteiten steeds uit onder begeleiding. De onderliggende kennis wordt verworven in de modules waaraan die kennis gekoppeld is (zie hoger in dit document). Er zijn 6 stagemodules m.b.t. verzorgende taken in de trajecten Verzorgende en Zorgkundige; de cursist moet minimaal drie verschillende settings kiezen (andere dienst, andere doelgroep van cliënten, andere instelling, …). Het is de regelgeving van de betrokken sector die bepaalt welke taken er wel/niet aan de verzorgende of zorgkundige zullen worden toevertrouwd, afhankelijk van het specifieke regelgevend kader waaronder de betrokken instelling of dienst ressorteert
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  80

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module leert de cursist op geïntegreerde wijze de verworven kennis en vaardigheden in een praktijkgerichte context. De cursist voert de activiteiten steeds uit onder verwijderd toezicht. De onderliggende kennis wordt verworven in de modules waaraan die kennis gekoppeld is (zie hoger in dit document). Er zijn 6 stagemodules m.b.t. verzorgende taken in de trajecten Verzorgende en Zorgkundige; de cursist moet minimaal drie verschillende settings kiezen (andere dienst, andere doelgroep van cliënten, andere instelling, …). Het is de regelgeving van de betrokken sector die bepaalt welke taken er wel/niet aan de verzorgende of zorgkundige zullen worden toevertrouwd, afhankelijk van het specifieke regelgevend kader waaronder de betrokken instelling of dienst ressorteert.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  80

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module leert de cursist op geïntegreerde wijze de verworven kennis en vaardigheden in een praktijkgerichte context. De cursist voert de activiteiten steeds uit onder verwijderd toezicht. De onderliggende kennis wordt verworven in de modules waaraan die kennis gekoppeld is (zie hoger in dit document). Er zijn 6 stagemodules m.b.t. verzorgende taken in de trajecten Verzorgende en Zorgkundige; de cursist moet minimaal drie verschillende settings kiezen (andere dienst, andere doelgroep van cliënten, andere instelling, …). Het is de regelgeving van de betrokken sector die bepaalt welke taken er wel/niet aan de verzorgende of zorgkundige zullen worden toevertrouwd, afhankelijk van het specifieke regelgevend kader waaronder de betrokken instelling of dienst ressorteert.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  80

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module leert de cursist op geïntegreerde wijze de verworven kennis en vaardigheden in een praktijkgerichte context. De cursist voert de activiteiten steeds uit onder verwijderd toezicht. De onderliggende kennis wordt verworven in de modules waaraan die kennis gekoppeld is (zie hoger in dit document). Er zijn 6 stagemodules m.b.t. verzorgende taken in de trajecten Verzorgende en Zorgkundige; de cursist moet minimaal drie verschillende settings kiezen (andere dienst, andere doelgroep van cliënten, andere instelling, …). Het is de regelgeving van de betrokken sector die bepaalt welke taken er wel/niet aan de verzorgende of zorgkundige zullen worden toevertrouwd, afhankelijk van het specifieke regelgevend kader waaronder de betrokken instelling of dienst ressorteert.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  80

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module leert de cursist op geïntegreerde wijze de verworven kennis en vaardigheden in een praktijkgerichte context. De cursist voert de activiteiten steeds uit onder verwijderd toezicht. De onderliggende kennis wordt verworven in de modules waaraan die kennis gekoppeld is (zie hoger in dit document). Er zijn 6 stagemodules m.b.t. verzorgende taken in de trajecten Verzorgende en Zorgkundige; de cursist moet minimaal drie verschillende settings kiezen (andere dienst, andere doelgroep van cliënten, andere instelling, …). Het is de regelgeving van de betrokken sector die bepaalt welke taken er wel/niet aan de verzorgende of zorgkundige zullen worden toevertrouwd, afhankelijk van het specifieke regelgevend kader waaronder de betrokken instelling of dienst ressorteert.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  80

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module leert de cursist op geïntegreerde wijze de verworven kennis en vaardigheden in een praktijkgerichte context. De cursist voert de activiteiten steeds uit onder verwijderd toezicht. De onderliggende kennis wordt verworven in de modules waaraan die kennis gekoppeld is (zie hoger in dit document). Er zijn 6 stagemodules m.b.t. verzorgende taken in de trajecten Verzorgende en Zorgkundige; de cursist moet minimaal drie verschillende settings kiezen (andere dienst, andere doelgroep van cliënten, andere instelling, …). Het is de regelgeving van de betrokken sector die bepaalt welke taken er wel/niet aan de verzorgende of zorgkundige zullen worden toevertrouwd, afhankelijk van het specifieke regelgevend kader waaronder de betrokken instelling of dienst ressorteert.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  80

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module leert de cursist op geïntegreerde wijze de verworven kennis en vaardigheden m.b.t. de 5 extra gedelegeerde handelingen zorgkundige2 in een praktijkgerichte context. De cursist voert de activiteiten steeds uit onder begeleiding. De onderliggende kennis wordt verworven in de modules waaraan die kennis gekoppeld is (zie hoger in dit document).
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  80

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module leert de cursist thema’s die in overeenstemming zijn met de beroepskwalificatie van de zorgkundige. Deze module laat de cursist toe de eigen deskundigheid up to date te houden en komt tevens tegemoet aan o.a. de verplichte jaarlijkse bijscholing van zorgkundigen.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  10

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module leert de cursist het welzijn van de cliënt bevorderen door het organiseren en begeleiden van een zinvolle dagbesteding.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  20

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module leert de cursist professioneel samenwerken en communiceren met de cliënt binnen een cliëntgerichte zorgrelatie.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  20

  Zoek waar je dit kan volgen

Omschrijving van het opleidingsprofiel

In de opleiding Zorgkundige Volwassenenonderwijs leert men onder toezicht van een verpleegkundige  de gezondheidstoestand van de cliënt opvolgen, deze begeleiden bij de activiteiten van het dagelijks leven, toegewezen verpleegkundige handelingen uitvoeren en instaan voor lichaamsverzorging, comfortzorg, preventie, gezondheidsopvoeding en logistieke ondersteuning teneinde de cliënt op efficiënte en kwaliteitsvolle wijze te ondersteunen en te verzorgen, waarbij rekening gehouden wordt met zijn/haar welzijn.
Thema's
Zorg, welzijn en ondersteuning
Zorg, welzijn en ondersteuning > Zorg en ondersteuning
Ingericht vanaf
01.02.2022
Niveau
Secundair Volwassenenonderwijs
Lestijden
1480
Toelatingsvoorwaarden
Meer weten over de voorwaarden
Studiebewijs
Certificaat
Beroepskwalificatie
Ja
Diplomagerichte opleiding
Ja