Gids

Opleidingsprofiel
CVO
Voor elke opleiding in het volwassenenonderwijs bestaat een opleidingsprofiel. Het beschrijft wat je zal leren. Er staat in hoeveel lestijden er zijn en hoeveel modules. Wanneer je alle modules van een opleiding succesvol hebt afgerond, ontvang je voor die opleiding een certificaat of diploma.

Opbouw en modules

Gids diagram image
 • In deze module leert men een grondig inzicht in de bestemming (stad, regio, museum, natuurgebied) te verwerven. De bestemming wordt onder meer kunsthistorisch, historisch, geografisch, sociaal, gastronomisch, volkskundig en toeristisch geduid. Men leert om via bronnenonderzoek uit de veelheid aan informatie (uit het verleden en het heden) een selectie te maken die aangepast is aan de doelgroep. Tevens leert men ook linken te leggen tussen de bestemming en de cultuur van de bezoeker.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  100

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module krijgt men culturele bronnen aangereikt en leert men de vaardigheden ontwikkelen om op een kritische manier met deze bronnen om te gaan en ze te verwerken tot een boeiend verhaal. De module verschaft inzicht in de kunstgeschiedenis van Europa, legt linken met andere culturen en men ontwikkelt vaardigheden rond kunstbeschouwing en interculturaliteit.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  60

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module krijgt men historische bronnen aangereikt en leert men de vaardigheden ontwikkelen om op een kritische manier met deze bronnen om te gaan en ze te verwerken tot een boeiend verhaal. De module reikt een algemeen historisch kader aan, geeft inzicht in de wereldgeschiedenis en men ontwikkelt vaardigheden rond interculturaliteit.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  60

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module krijgt men geografische en natuurkundige bronnen aangereikt en leert men de vaardigheden ontwikkelen om op een kritische manier met deze bronnen om te gaan en ze te verwerken tot een boeiend verhaal. De module verschaft inzicht in de soorten landschappen in de wereld en belicht de impact van de mens op die landschappen.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  40

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module leert men kennis te maken met de toeristische sector in het algemeen en meer bepaald met de rol van gids/reisleider in de sector. De kennismaking gebeurt op basis van de bezoekerscyclus. Marktkennis, duurzaamheid, innovatie en ondernemerschap bevorderen staan centraal in deze module. De lerende krijgt in deze module verschillende instrumenten aangereikt om maximaal in te spelen op de vraag van de verschillende types bezoekers/reizigers.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  40

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module ligt de nadruk op de integratie van de verschillende aangeleerde competenties. Men bekijkt op een kritische manier andere gidsen en reflecteert op het eigen handelen. Men leert om onder begeleiding een originele rondleiding uit te werken en uit te voeren die voldoet aan de actuele eisen van de markt en de bezoekers in een afgesproken vreemde taal.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  100

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module leert men de basisvaardigheden van de gidsen/reisleiders. De focus ligt op communicatietechnieken, reisorganisatie, verhaaltechnieken, interculturaliteit en groepsdynamica. Men leert ook inzicht verwerven in zijn leerproces aan de hand van zelfreflectie.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  80

  Zoek waar je dit kan volgen
 • Deze module bouwt verder op de aangeleerde basisvaardigheden. Men leert in deze module verschillende verteltechnieken toepassen om zijn gidsbeurt op een boeiende wijze te brengen voor verschillende doelgroepen. Tijdens het leerproces heeft men tevens aandacht voor interactie, didactiek en evaluatietechnieken.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  40

  Zoek waar je dit kan volgen

Omschrijving van het opleidingsprofiel

In de opleiding Gids Volwassenenonderwijs leert men Het begeleiden en het informeren van personen, op een toegankelijke, interactieve, inspirerende en onderhoudende manier, in een vooraf afgesproken taal, tijdens specifieke bezoeken aan locaties teneinde de bezoeker de geografische, historische, culturele en natuurlijke aspecten ervan te laten ontdekken, begrijpen en beleven.
Thema's
Toerisme
Ingericht vanaf
01.02.2016
Niveau
Secundair Volwassenenonderwijs
Lestijden
520
Toelatingsvoorwaarden
Meer weten over de voorwaarden
Studiebewijs
Certificaat
Beroepskwalificatie
Ja
Diplomagerichte opleiding
Ja

Zoek een opleiding

Ik wil zoeken met meer filters

Weet je nog niet welke opleiding je wil volgen? We zetten je op weg.

Help mij zoeken