Interieurbouwer

Opleidingsprofiel
CVO
Voor elke opleiding in het volwassenenonderwijs bestaat een opleidingsprofiel. Het beschrijft wat je zal leren. Er staat in hoeveel lestijden er zijn en hoeveel modules. Wanneer je alle modules van een opleiding succesvol hebt afgerond, ontvang je voor die opleiding een certificaat of diploma.

Opbouw en modules

Interieurbouwer diagram image
 • In deze module komen de basiscompetenties aan bod voor het uitvoeren van houtbewerking met houtbewerkingsmachines. Het instellen en het veilig gebruiken van deze machines zijn hier essentieel. Ook manuele houtbewerking door middel van het hanteren van manueel gereedschap, handgedreven houtbewerkingsmachines en de bijhorende technieken komen aan bod in deze module. Daarnaast leert de cursist in deze module het samenstellen van een constructie met houten elementen.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  120

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module leert de cursist interieurprojecten, zoals keukens dressings, wandkasten, winkelinrichtingen plaatsen. De cursist leert hierbij zijn eigen werkzaamheden te plannen, op te meten, uit te passen, en de interieurprojecten te verankeren met het gebouw of eventuele andere elementen. Zowel staande opstellingen als hangende opstellingen komen aan bod.De cursist houdt hierbij een logische werkvolgorde aan en voert de plaatsing uit, rekening houdend met de actuele vereisten, oog voor detail en duurzaamheid. Kwaliteit en een degelijke afwerking staan hierbij centraal. In deze module wordt extra aandacht geschonken aan de afwerking waarbij rekening wordt gehouden met de andere beroepen betrokken bij interieurprojecten zoals; schilder, elektricien, loodgieter, steenkapper, enz.Er wordt veel aandacht geschonken aan de veiligheid, gezondheid, hygiëne, transport en opslag van goederen alsook het welzijn en de kwaliteit.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  80

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module leert de cursist enkelvoudige vrijstaande interieurelementen vervaardigen zoals een bureauelement, dressoir, schoenkast, tafel … Hierbij wordt vertrokken vanuit een vrijstaand element hetwelke niet in relatie staat met andere delen of gehelen. Deze elementen worden overwegend vervaardigd uit plaatmateriaal (hpl, melamine, fineer …), de verschillende soorten plaatmateriaal, beslag en afwerkingsvormen kunnen hierbij aan bod komen. De nadruk wordt gelegd op het vervaardigen, het samenstellen en het afwerken van het element. De cursist leert hierbij zijn eigen werkzaamheden te plannen, en een logische werkvolgorde aan te houden. Hierbij wordt rekening gehouden met de actuele vereisten, waar oog voor kwaliteit en een degelijke afwerking centraal staan. Er wordt veel aandacht geschonken aan de veiligheid, gezondheid, hygiëne, transport en opslag van goederen alsook het welzijn en de kwaliteit.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  120

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module leert de cursist interieurinrichtingen vervaardigen, zoals keukens, dressings wandkasten... Hierbij wordt vertrokken van gehelen die in relatie staan tot elkaar. Er wordt extra aandacht geschonken aan de richting van de vezel of printstructuren, de opbouw en aanbouw van de verschillende elementen, de manier van samenstellen en eventuele verlijming en verbindingsmiddelen, alsook het nodige beslag.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  120

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module leert de cursist de basiscompetenties voor het organiseren en plannen van de werkzaamheden houtbewerking. Er wordt hierbij ook aandacht besteed aan de controle, transport en opslag van de grondstoffen en materialen.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  40

  Zoek waar je dit kan volgen

Omschrijving van het opleidingsprofiel

In de opleiding Interieurbouwer Volwassenenonderwijs leert men het voorbereiden van de eigen werkzaamheden en grondstoffen; het instellen, omstellen, bewerken, vergaren en afmonteren1 van onderdelen voor interieurelementen; het bevestigen en aansluiten van interieurelementen aan elkaar of aan de ruwbouw; het integreren van sanitaire en elektrische toestellen en afwerken van interieuronderdelen teneinde interieur- of projectmeubilair voor keukens, badkamers, winkels, horecazaken, kantoorruimten,... aan de hand van een werkopdracht te vervaardigen en te plaatsen. 
Thema's
Bouw, hout en interieur
Bouw, hout en interieur > Interieur
Mode, interieur en ontwerp > Interieur
Bouw, hout en interieur > Schrijnwerkerij
Ingericht vanaf
01.02.2015
Niveau
Secundair Volwassenenonderwijs
Lestijden
480
Toelatingsvoorwaarden
Meer weten over de voorwaarden
Studiebewijs
Certificaat
Beroepskwalificatie
Ja
Diplomagerichte opleiding
Ja