Eventhulpverlener

Opleidingsprofiel
CVO
Voor elke opleiding in het volwassenenonderwijs bestaat een opleidingsprofiel. Het beschrijft wat je zal leren. Er staat in hoeveel lestijden er zijn en hoeveel modules. Wanneer je alle modules van een opleiding succesvol hebt afgerond, ontvang je voor die opleiding een certificaat of diploma.

Opbouw en modules

Eventhulpverlener diagram image
 • In deze module leert de cursist de handelingen, procedures en kennis die eigen zijn aan de hulpverlening op evenementen of bij rampen. Zoals het klaarmaken en opruimen van de werkplek, de handelingen na een incident of ramp, EHBO toepassen, patiënten verplaatsen (optillen en verplaatsen met de schepbrancard en de NATO-brancard en volgens de zweef- en brugmethode, en het verplaatsen tot op een stoel). De cursist behoudt daarbij de focus op de basisprincipes rond onder andere hygiëne, veiligheid, ergonomie en beleving en te handelen volgens de professionele gedragscode.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  60

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module leert de cursist EHBO toepassen en omgaan met noodsituaties.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  20

  Zoek waar je dit kan volgen
 • Binnen heel wat werksettings wordt het opnemen van het peter-/meterschap, het mentorschap of de coaching van nieuwe medewerkers een functiegebonden uitbreiding. In deze uitbreidingsmodule verwerft de cursist vaardigheden in het coachen van stagiairs en/of nieuwe medewerkers.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  80

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module leert de cursist zich de professionele houding van de prehospitaal hulpverlener eigen te maken. De cursist leert oog te hebben voor de zorgbeleving van de patiënt en hierop in te spelen door de manier waarop men met de patiënt communiceert. Men leert professioneel samenwerken en communiceren met andere zorgverleners. De cursist leert ook de geldende principes m.b.t. deontologie, zelfzorg en werken binnen het eigen beroepsdomein toepassen.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  20

  Zoek waar je dit kan volgen

Waar kan je deze opleiding volgen?

Omschrijving van het opleidingsprofiel

In de opleiding Eventhulpverlener Volwassenenonderwijs leert men adequate eerste hulp en aangepaste zorg voor deelnemers, bezoekers en medewerkers van een evenement of in het kader van een rampenhulpverlening te voorzien, teneinde hen te verzorgen rekening houdend met hun welzijn en zorgvraag. 
Thema's
Zorg, welzijn en ondersteuning
Zorg, welzijn en ondersteuning > Zorg en ondersteuning
Ingericht vanaf
01.02.2024
Niveau
Secundair Volwassenenonderwijs
Lestijden
100
Toelatingsvoorwaarden
Meer weten over de voorwaarden
Studiebewijs
Certificaat
Beroepskwalificatie
Ja
Diplomagerichte opleiding
Neen