Ambulancier niet-dringend patiëntenvervoer

Opleidingsprofiel
CVO
Voor elke opleiding in het volwassenenonderwijs bestaat een opleidingsprofiel. Het beschrijft wat je zal leren. Er staat in hoeveel lestijden er zijn en hoeveel modules. Wanneer je alle modules van een opleiding succesvol hebt afgerond, ontvang je voor die opleiding een certificaat of diploma.

Opbouw en modules

Ambulancier niet-dringend patiëntenvervoer diagram image
 • In deze module leert de cursist de handelingen, procedures en kennis die eigen zijn aan de hulpverlening op evenementen of bij rampen. Zoals het klaarmaken en opruimen van de werkplek, de handelingen na een incident of ramp, EHBO toepassen, patiënten verplaatsen (optillen en verplaatsen met de schepbrancard en de NATO-brancard en volgens de zweef- en brugmethode, en het verplaatsen tot op een stoel). De cursist behoudt daarbij de focus op de basisprincipes rond onder andere hygiëne, veiligheid, ergonomie en beleving en te handelen volgens de professionele gedragscode.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  60

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module leert de cursist reflecteren over het eigen leerproces; men leert het eigen handelen bijsturen om het professioneel handelen voortdurend te verbeteren.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  10

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module leert de cursist EHBO toepassen en omgaan met noodsituaties.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  20

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module leert de cursist de noodzaak kennen van een degelijke controle van het materiaal (aanwezigheid, werking, …) aan het begin van een shift, in het belang van de uitvoering van de zorg aan de patiënt en zijn veiligheid. De focus ligt op de dagelijkse discipline en dus op het inoefenen van handelingen en vaardigheden. De cursist leert ook wagens die gebruikt worden voor het dringend en niet-dringend patiëntenvervoer onderhouden. Men heeft daarbij aandacht voor veiligheid, hygiëne en ergonomie.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  10

  Zoek waar je dit kan volgen
 • Binnen heel wat werksettings wordt het opnemen van het peter-/meterschap, het mentorschap of de coaching van nieuwe medewerkers een functiegebonden uitbreiding. In deze uitbreidingsmodule verwerft de cursist vaardigheden in het coachen van stagiairs en/of nieuwe medewerkers.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  80

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module leert de cursist zich de professionele houding van de prehospitaal hulpverlener eigen te maken. De cursist leert oog te hebben voor de zorgbeleving van de patiënt en hierop in te spelen door de manier waarop men met de patiënt communiceert. Men leert professioneel samenwerken en communiceren met andere zorgverleners. De cursist leert ook de geldende principes m.b.t. deontologie, zelfzorg en werken binnen het eigen beroepsdomein toepassen.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  20

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module implementeert de cursist op geïntegreerde wijze de verworven kennis en vaardigheden in de context van de reële beroepspraktijk. De cursist voert de activiteiten steeds uit onder begeleiding. De onderliggende kennis wordt verworven in de modules waaraan die kennis gekoppeld is (zie hoger in dit document). Tijdens de stage moet de cursist zowel - een hemodialysepatiënt op weg naar de behandeling - een hemodialysepatiënt terug van de behandeling - een chemotherapiepatiënt op weg naar de behandeling - een chemotherapiepatiënt terug van de behandeling - een coronarografiepatiënt op weg naar de behandeling - een coronarografiepatiënt terug van de behandeling - 2 patiënten met zuurstoftherapie - 5 patiënten in rolstoel hebben bediend.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  60

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module wordt bijscholing gegeven over thema’s die in overeenstemming zijn met de beroepskwalificatie van de Ambulancier Niet-Dringend Patiëntenvervoer. Deze module laat de cursist toe de eigen deskundigheid up to date te houden en komt tevens tegemoet aan o.a. de verplichte jaarlijkse bijscholing van de Ambulancier Niet-Dringend Patiëntenvervoer
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  5

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module leert de cursist de competenties die men moet beheersen voor zowel het niet-dringend als dringend vervoeren van een patiënt. Centraal staan de kennis en het toepassen van de verplaatsings-, zekerings- en transporttechnieken voor beide ambulanciers: verplaatsen van rolstoelpatiënten, werken met de ziekenwagenbrancard, optillen, verplaatsen en evacueren met de schepbrancard en werken met de slide, draaischijf, passieve en actieve tillift. Voor beide beroepen is het van belang om ook te weten wat de grenzen van elkaars beroepsdomein zijn. Bij het inoefenen van deze technieken en toepassen van deze kennis, heeft de cursist oog voor de basisprincipes, regelgeving en de professionele gedragscode. Na het voltooien van deze module beheerst de cursist, in combinatie met de module ‘Zorgspecifieke handelingen’, de technische prestaties zoals beschreven in het KB van 11 juni 2016 met betrekking tot de Ambulancier Niet-Dringend Patiëntenvervoer.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  30

  Zoek waar je dit kan volgen
 • In deze module leert de cursist de handelingen, procedures en kennis die verbonden zijn aan de EHBO-competenties die men extra moet beheersen naast de gemeenschappelijke basis met de eventhulpverlener. Daarnaast gaat men in op het ziektebeeld en de zorg voor onder andere hemodialysepatiënten, chemotherapie-patiënten en coronarografiepatiënten. De cursist leert de focus te behouden op de basisprincipes, regelgeving en professionele gedragscode. Na het voltooien van deze module beheerst de cursist, in combinatie met de module ‘Vervoeren van patiënten’, de technische prestaties zoals beschreven in het KB van 11 juni 2016 met betrekking tot de Ambulancier Niet-Dringend Patiëntenvervoer.
  Studiebewijs
  Deelcertificaat
  Lestijden
  20

  Zoek waar je dit kan volgen

Omschrijving van het opleidingsprofiel

In de opleiding Ambulancier niet-dringend patiëntenvervoer Volwassenenonderwijs leert men de stabiele patiënt die toezicht nodig heeft tijdens het vervoer van en naar zorginstellingen of zorgverstrekkers te begeleiden. Men leert daarbij te zorgen voor het comfort en de veiligheid van de patiënt op een kwaliteitsvolle manier met respect voor de hygiënemaatregelen en in te staan voor de overdracht, om zo de patiënt te vervoeren rekening houdend met hun welzijn, zorgvraag en continuïteit van zorg.
Thema's
Zorg, welzijn en ondersteuning
Zorg, welzijn en ondersteuning > Zorg en ondersteuning
Ingericht vanaf
01.02.2024
Niveau
Secundair Volwassenenonderwijs
Lestijden
230
Toelatingsvoorwaarden
Meer weten over de voorwaarden
Studiebewijs
Certificaat
Beroepskwalificatie
Ja
Diplomagerichte opleiding
Neen