Spaans Richtgraad 2 (ERK B1)

Opleiding
CVO
Onderwijsinstelling
CVO HIK
Thema's
Talen
Talen > Spaans
Locaties
Provincie Antwerpen

Inhoud van de opleiding

De opleiding Europese talen groep 1 Richtgraad 2 (ERK B1) (Europese talen groep 1 = Deens, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Noors, Portugees, Roemeens, Spaans, Zweeds) hoort thuis in de studiegebieden EUROPESE HOOFDTALEN RICHTGRAAD 1 EN 2, EUROPESE NEVENTALEN RICHTGRAAD 1 EN 2 en SCANDINAVISCHE TALEN. Taalopleidingen situeren zich op een bepaald niveau, in het decreet “richtgraad” genoemd. Een richtgraad is “een specifieke graad binnen het secundair onderwijs voor sociale promotie voor studiegebieden die niet in graden, overeenstemmend met die van het secundair onderwijs, ingedeeld kunnen worden.” (art. 3,37°)1. 

Met de opleiding Europese talen groep 1 Richtgraad 2 (ERK B1) wordt de cursist een beperkte talige zelfstandigheid aangeleerd. De autonome taalgebruiker voelt zich nog beperkt in de talige communicatie. Zijn taalgebruik is economisch in die zin dat hij zijn communicatie moet aanpassen aan de middelen waarover hij beschikt. Zijn volledige talige autonomie verwerft hij in het daaropvolgende niveau. Dit niveau komt in de niveaubeschrijvingen van het Europees Referentiekader voor Talen (ERK) overeen met Threshold (B1). 

Na de modules 
“Europese talen groep 1 Threshold 1 Mondeling”, “Europese talen groep 1 Threshold 1 Schriftelijk”, 
“Europese talen groep 1 Threshold 2 Mondeling”, “Europese talen groep 1 Threshold 2 Schriftelijk”, 
“Europese talen groep 1 Threshold 3 Mondeling”, “Europese talen groep 1 Threshold 3 Schriftelijk”, 
“Europese talen groep 1 Threshold 4 Mondeling”, “Europese talen groep 1 Threshold 4 Schriftelijk” 
kan de cursist:  

  • de hoofdzaken begrijpen van vertrouwde onderwerpen die geregeld opduiken in onder meer de werksituatie, school en ontspanning, op voorwaarde dat deze onderwerpen in klare standaardtaal zijn geformuleerd 
  • zich uit de slag trekken in de meeste talige situaties die zich voordoen bij het reizen in een land waar de betreffende taal wordt gesproken 
  • een eenvoudige en samenhangende tekst produceren met betrekking tot onderwerpen die vertrouwd zijn of tot zijn persoonlijke interessesfeer behoren 
  • ervaringen en gebeurtenissen, dromen, hoop en ambities beschrijven en kan bondig redenen en verklaringen geven voor zijn plannen en opvattingen
Onderwijstaal
Nederlands
Studiebewijs
Certificaat
Niveau
Secundair Volwassenenonderwijs
Toelatingsvoorwaarden
Meer weten over de voorwaarden

Alle cursussen uit de opleiding Spaans Richtgraad 2 (ERK B1)

Naam Begindatum Einddatum Lesdag Lesmoment Gemeente Lestijden
Spaans 2.3 (5de jaar)
Officiële naam: Spaans Threshold 3 Mondeling
28.09.2023 13.06.2024 donderdag avond 2200 HERENTALS 60
Spaans 2.3 (5de jaar)
Officiële naam: Spaans Threshold 3 Schriftelijk
28.09.2023 13.06.2024 donderdag avond 2200 HERENTALS 60
Spaans 2.4 (6de jaar)
Officiële naam: Spaans Threshold 4 Schriftelijk
28.09.2023 13.06.2024 donderdag avond 2200 HERENTALS 60
Spaans 2.4 (6de jaar)
Officiële naam: Spaans Threshold 4 Mondeling
28.09.2023 13.06.2024 donderdag avond 2200 HERENTALS 60

Zoek een opleiding

Ik wil zoeken met meer filters

Weet je nog niet welke opleiding je wil volgen? We zetten je op weg.

Help mij zoeken