Lezen en schrijven voor anders gealfabetiseerden - richtgraad 1

Opleiding
CVO

Inhoud van de opleiding

De opleiding Lezen en schrijven voor andersgealfabetiseerden behoort tot het studiegebied NEDERLANDS TWEEDE TAAL RICHTGRAAD 1 EN 2. 

Taalopleidingen situeren zich op een bepaald niveau, in het decreet 'richtgraad' genoemd. Een richtgraad is een niveau-indeling binnen het volwassenenonderwijs voor opleidingen van de studiegebieden Europese hoofdtalen richtgraad 1 en 2, Europese talen richtgraad 3 en 4, Europese neventalen richtgraad 1 en 2, Hebreeuws, Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2, Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4, Oosterse talen, Scandinavische talen en Slavische talen en opleidingen van de leergebieden alfabetisering Nederlands tweede taal, Nederlands tweede taal en talen” (art. 3,37°) 1 . 

Met de opleiding Lezen en schrijven voor andersgealfabetiseerden wordt de andersgealfabetiseerde cursist de mogelijkheid geboden zich vertrouwd te maken met het Latijns schrift in functie van verdere taalverwerving Nederlands. 

In deze opleiding verwerft de cursist de vaardigheid om voornamelijk klankzuivere woorden luidop te lezen en te schrijven tot op zinsniveau, met inbegrip van meerlettergrepige woorden, woorden met consonantclusters en woorden met tweetekenklanken. 

Hij leert ook cijfers (0-9) correct lezen en schrijven. 

Op het einde van de opleiding beheerst de cursist alle foneem-grafeemkoppelingen en kan de cursist technisch lezen en schrijven met de analyse-synthesestrategie.2 

Studiebewijs
Certificaat
Niveau
Secundair Volwassenenonderwijs
Toelatingsvoorwaarden
Meer weten over de voorwaarden

Alle cursussen uit de opleiding Lezen en schrijven voor anders gealfabetiseerden - richtgraad 1

Naam Begindatum Einddatum Lesdag Lesmoment Gemeente Lestijden
Lezen en schrijven voor andersgealfabetiseerden
Officiële naam: Lezen en schrijven voor andersgealfabetiseerden
05.09.2024 23.01.2025 donderdag voormiddag 2000 Antwerpen 40
Lezen en schrijven voor andersgealfabetiseerden
Officiële naam: Lezen en schrijven voor andersgealfabetiseerden
02.09.2024 20.01.2025 maandag voormiddag 2000 Antwerpen 40
Lezen en schrijven voor andersgealfabetiseerden
Officiële naam: Lezen en schrijven voor andersgealfabetiseerden
13.11.2023 15.04.2024 maandag namiddag 2000 Antwerpen 40