Nederlands tweede taal - richtgraad 2

Opleiding
CVO

Inhoud van de opleiding

De opleiding Nederlands tweede taal – Richtgraad 2 is een cluster die twee blokken van vier modules bevat met per blok 2 vaardigheden. Bovendien wordt per blok voor elke parallelle module de focus op een ander domein gelegd. 

Blok 1 Mondeling  

 • NT2 – R2 – 2.1  NT2 – Threshold 1 mondeling persoonlijk  
 • NT2 – R2 – 2.2  NT2 – Threshold 2 mondeling publiek  
 • NT2 – R2 – 2.3  NT2 – Threshold 3 mondeling persoonlijk  
 • NT2- R2 – 2.4  NT2 – Threshold 4 mondeling publiek 

Blok 2 Schriftelijk  

 • NT2 – R2 – 2.1  NT2 – Threshold 1 schriftelijk persoonlijk  
 • NT2 – R2 – 2.2  NT2 – Threshold 2 schriftelijk publiek  
 • NT2 – R2 – 2.3  NT2 – Threshold 3 schriftelijk persoonlijk  
 • NT2- R2 – 2.4  NT2 – Threshold 4 schriftelijk publiek 

Na de modules “NT2 Threshold 1 mondeling persoonlijk”, “NT2 Threshold 2 mondeling publiek”, “NT2 Threshold 3 mondeling persoonlijk”, “NT2 Threshold 4 mondeling publiek” en/of de modules “NT2 Threshold 1 schriftelijk persoonlijk”, “NT2 Threshold 2 schriftelijk publiek”, “NT2 Threshold 3 schriftelijk persoonlijk” en “NT2 Threshold 4 schriftelijk publiek” kan de cursist ten behoeve van de rollen die bij zijn leerperspectief aansluiten:  

 • de belangrijkste punten begrijpen uit duidelijke standaardteksten over vertrouwde zaken die regelmatig voorkomen;  
 • zich redden in de meeste situaties waarin het Nederlands wordt gebruikt; 
 • een eenvoudige en lopende tekst produceren over onderwerpen die vertrouwd zijn of die voor hem van belang zijn;  
 • ervaringen en gebeurtenissen, dromen, verwachtingen en ambities beschrijven en kort redenen en verklaringen geven voor zijn meningen en plannen. 

Bij deze opleiding horen geletterdheidsmodules > zie 1.7.

Studiebewijs
Certificaat
Niveau
Secundair Volwassenenonderwijs
Toelatingsvoorwaarden
Meer weten over de voorwaarden

Alle cursussen uit de opleiding Nederlands tweede taal - richtgraad 2

Naam Begindatum Einddatum Lesdag Lesmoment Gemeente Lestijden
Nederlands voor taxichauffeurs 2.2 mondeling
Officiële naam: NT2 - threshold 2 schriftelijk publiek
22.04.2024 28.06.2024 vrijdag avond 2000 Antwerpen 40
Nederlands voor taxichauffeurs 2.2 mondeling
Officiële naam: NT2 - threshold 2 mondeling publiek
22.04.2024 28.06.2024 vrijdag avond 2000 Antwerpen 40
Nederlands voor taxichauffeurs 2.2 mondeling
Officiële naam: NT2 - threshold 2 schriftelijk publiek
04.09.2023 10.11.2023 vrijdag avond 2000 Antwerpen 40
Nederlands voor taxichauffeurs 2.2 mondeling
Officiële naam: NT2 - threshold 2 mondeling publiek
04.09.2023 10.11.2023 vrijdag avond 2000 Antwerpen 40