Nederlands tweede taal - richtgraad 4

Opleiding
CVO

Inhoud van de opleiding

De opleiding Nederlands tweede taal – Richtgraad 4 is een cluster die 2 modules bevat met de focus op 2 domeinen:  

  • NT2 Effectiveness mondeling  
  • NT2 Effectiveness schriftelijk 

Na de modules “NT2 Effectiveness mondeling” en “NT2 Effectiveness schriftelijk” kan de cursist ten behoeve van de rollen die bij zijn leerperspectief aansluiten:

  •  een uitgebreid scala van veeleisende, lange teksten begrijpen en de impliciete betekenis herkennen  
  • zich vloeiend en spontaan uitdrukken zonder daarvoor aantoonbaar naar uitdrukkingen te moeten zoeken  
  • flexibel en effectief met taal omgaan ten behoeve van de domeinen/rollen die bij zijn leerperspectief aansluiten  
  • een duidelijke, goed gestructureerde en gedetailleerde tekst over complexe onderwerpen produceren en daarbij gebruikmaken van ordeningspatronen en cohesie bevorderende elementen.
Studiebewijs
Certificaat
Niveau
Secundair Volwassenenonderwijs
Toelatingsvoorwaarden
Meer weten over de voorwaarden