Chinees Richtgraad 2 (ERK B1)

Opleiding
CVO
Onderwijsinstelling
CVO CLT
Thema's
Talen
Talen > Chinees
Locaties
Provincie Vlaams-Brabant

Inhoud van de opleiding

De opleiding ACJ RICHTGRAAD 2 (ERK B1) (= Arabisch, Chinees, Japans) hoort thuis in het studiegebied OOSTERSE TALEN. Taalopleidingen situeren zich op een bepaald niveau, in het decreet “richtgraad” genoemd. 
Een richtgraad is "een specifieke graad binnen het secundair onderwijs voor sociale promotie voor studiegebieden die niet in graden, overeenstemmend met die van het secundair onderwijs, ingedeeld kunnen worden." (art. 3,37°)1 . 

Met de opleiding ACJ RICHTGRAAD 2 (ERK B1) wordt de cursist een beperkte talige zelfstandigheid aangeleerd. De autonome taalgebruiker voelt zich nog beperkt in de talige communicatie. Zijn taalgebruik is economisch in die zin dat hij zijn communicatie moet aanpassen aan de middelen waarover hij beschikt. Zijn volledige talige autonomie verwerft hij in het daaropvolgende niveau. Dit niveau komt in de niveaubeschrijvingen van het Europees Referentiekader voor Talen (ERK) overeen met Threshold (B1). 

Na de modules 
“ACJ Threshold 1 Mondeling”, “ACJ Threshold 1 Schriftelijk”, “ACJ Threshold 2 Mondeling”, “ACJ Threshold 2 Schriftelijk”, “ACJ Threshold 3 Mondeling”, “ACJ Threshold 3 Schriftelijk”, “ACJ Threshold 4 Mondeling”, “ACJ Threshold 4 Schriftelijk” kan de cursist: 


➢ de hoofdzaken begrijpen van vertrouwde onderwerpen die geregeld opduiken in onder meer de werksituatie, school en ontspanning, op voorwaarde dat deze onderwerpen in klare standaardtaal zijn geformuleerd 
➢ zich uit de slag trekken in de meeste talige situaties die zich voordoen bij het reizen in een land waar de betreffende taal wordt gesproken 
➢ een eenvoudige en samenhangende tekst produceren met betrekking tot onderwerpen die vertrouwd zijn of tot zijn persoonlijke interessesfeer behoren 
➢ ervaringen en gebeurtenissen, dromen, hoop en ambities beschrijven en kan bondig redenen en verklaringen geven voor zijn plannen en opvattingen

Studiebewijs
Certificaat
Niveau
Secundair Volwassenenonderwijs
Toelatingsvoorwaarden
Meer weten over de voorwaarden

Alle cursussen uit de opleiding Chinees Richtgraad 2 (ERK B1)

Naam Begindatum Einddatum Lesdag Lesmoment Gemeente Lestijden
Chinees 5A - on campus
Officiële naam: Chinees Threshold 1 Mondeling
28.09.2023 01.06.2024 donderdag avond 3000 Leuven 60
Chinees 5A - on campus
Officiële naam: Chinees Threshold 1 Schriftelijk
28.09.2023 01.06.2024 donderdag avond 3000 Leuven 60
Chinees 6A - on campus
Officiële naam: Chinees Threshold 2 Mondeling
27.09.2023 01.06.2024 woensdag avond 3000 Leuven 60
Chinees 6A - on campus
Officiële naam: Chinees Threshold 2 Schriftelijk
27.09.2023 01.06.2024 woensdag avond 3000 Leuven 60
Chinees 8A - on campus
Officiële naam: Chinees Threshold 4 Mondeling
25.09.2023 01.06.2024 maandag avond 3000 Leuven 60
Chinees 8A - on campus
Officiële naam: Chinees Threshold 4 Schriftelijk
25.09.2023 01.06.2024 maandag avond 3000 Leuven 60

Zoek een opleiding

Ik wil zoeken met meer filters

Weet je nog niet welke opleiding je wil volgen? We zetten je op weg.

Help mij zoeken