Lezen en schrijven voor anders gealfabetiseerden - richtgraad 1

Opleiding
CVO

Inhoud van de opleiding

De opleiding Lezen en schrijven voor andersgealfabetiseerden behoort tot het studiegebied NEDERLANDS TWEEDE TAAL RICHTGRAAD 1 EN 2. 

Taalopleidingen situeren zich op een bepaald niveau, in het decreet 'richtgraad' genoemd. Een richtgraad is een niveau-indeling binnen het volwassenenonderwijs voor opleidingen van de studiegebieden Europese hoofdtalen richtgraad 1 en 2, Europese talen richtgraad 3 en 4, Europese neventalen richtgraad 1 en 2, Hebreeuws, Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2, Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4, Oosterse talen, Scandinavische talen en Slavische talen en opleidingen van de leergebieden alfabetisering Nederlands tweede taal, Nederlands tweede taal en talen” (art. 3,37°) 1 . 

Met de opleiding Lezen en schrijven voor andersgealfabetiseerden wordt de andersgealfabetiseerde cursist de mogelijkheid geboden zich vertrouwd te maken met het Latijns schrift in functie van verdere taalverwerving Nederlands. 

In deze opleiding verwerft de cursist de vaardigheid om voornamelijk klankzuivere woorden luidop te lezen en te schrijven tot op zinsniveau, met inbegrip van meerlettergrepige woorden, woorden met consonantclusters en woorden met tweetekenklanken. 

Hij leert ook cijfers (0-9) correct lezen en schrijven. 

Op het einde van de opleiding beheerst de cursist alle foneem-grafeemkoppelingen en kan de cursist technisch lezen en schrijven met de analyse-synthesestrategie.2 

Onderwijstaal
Nederlands
Studiebewijs
Certificaat
Niveau
Secundair Volwassenenonderwijs
Toelatingsvoorwaarden
Meer weten over de voorwaarden

Alle cursussen uit de opleiding Lezen en schrijven voor anders gealfabetiseerden - richtgraad 1

Naam Begindatum Einddatum Lesdag Lesmoment Gemeente Lestijden
Lezen en schrijven voor andersgealfabetiseerden
Officiële naam: Lezen en schrijven voor andersgealfabetiseerden
01.02.2024 20.03.2024 maandag, dinsdag, woensdag, donderdag namiddag 3700 TONGEREN 40
Lezen en schrijven voor andersgealfabetiseerden
Officiële naam: Lezen en schrijven voor andersgealfabetiseerden
04.09.2023 11.10.2023 maandag, dinsdag, woensdag, donderdag voormiddag 3700 TONGEREN 40

Zoek een opleiding

Ik wil zoeken met meer filters

Weet je nog niet welke opleiding je wil volgen? We zetten je op weg.

Help mij zoeken