Pools Richtgraad 1 (ERK A2)

Opleiding
CVO
Onderwijsinstelling
GO! CVO Scala
Thema's
Talen
Talen > Pools
Locaties
Provincie West-Vlaanderen

Inhoud van de opleiding

De opleiding Europese talen groep 2 Richtgraad 1 (ERK A2) (Europese talen groep 2 = Bulgaars, Fins, Grieks, Hongaars, Pools, Russisch, Servisch-Kroatisch, Tsjechisch, Turks) hoort thuis in de studiegebieden EUROPESE NEVENTALEN RICHTGRAAD 1 EN 2, SLAVISCHE TALEN en OOSTERSE TALEN. Taalopleidingen situeren zich op een bepaald niveau, in het decreet “richtgraad” genoemd. Een richtgraad is “een niveau-indeling binnen het volwassenenonderwijs voor opleidingen van de studiegebieden talen richtgraad 1 en 2, talen richtgraad 3 en 4, Nederlands tweede taal, bepaalde opleidingen van het studiegebied bijzondere educatieve noden en opleidingen van de leergebieden alfabetisering Nederlands tweede taal, Nederlands tweede taal en talen” (art. 3,37°)1 . 

Met de opleiding Europese talen groep 2 Richtgraad 1 (ERK A2) wordt de cursist het basisniveau en het overlevingsniveau van de taal aangeleerd. Deze niveaus komen in de niveaubeschrijvingen van het Europees Referentiekader voor Talen (ERK) overeen met respectievelijk Breakthrough (A1) en Waystage (A2). 

Na de modules “Europese talen groep 2 Breakthrough Mondeling” en “Europese talen groep 2 Breakthrough Schriftelijk” kan de cursist vertrouwde, alledaagse en zeer eenvoudige zinnen gebruiken, gericht op de bevrediging van concrete behoeften. 

Na de modules “Europese talen groep 2 Waystage 1 Mondeling”, “Europese talen groep 2 Waystage 1 Schriftelijk”, “Europese talen groep 2 Waystage 2 Mondeling” en “Europese talen groep 2 Waystage 2 Schriftelijk”, kan de cursist: 

➢ op een eenvoudig niveau communiceren op voorwaarde dat de gesprekspartner langzaam en duidelijk spreekt en bereid is te helpen 
➢ zinnen en courante uitdrukkingen m.b.t. onmiddellijk relevante domeinen (o.m. persoonlijke en familiale gegevens, winkelen, onmiddellijke omgeving en tewerkstelling) begrijpen 
➢ communiceren in eenvoudige routinetaken die gericht zijn op een eenvoudige en directe uitwisseling van informatie over vertrouwde en routineuze onderwerpen 
➢ in eenvoudige bewoordingen informatie geven over zijn achtergrond, zijn directe omgeving en onderwerpen die van direct persoonlijk belang zijn

Onderwijstaal
Nederlands
Studiebewijs
Certificaat
Niveau
Secundair Volwassenenonderwijs
Toelatingsvoorwaarden
Meer weten over de voorwaarden

Alle cursussen uit de opleiding Pools Richtgraad 1 (ERK A2)

Naam Begindatum Einddatum Lesdag Lesmoment Gemeente Lestijden
Pools 1
Officiële naam: Pools Breakthrough Schriftelijk
14.09.2023 13.06.2024 donderdag avond 8500 KORTRIJK 60
Pools 1
Officiële naam: Pools Breakthrough Mondeling
14.09.2023 13.06.2024 donderdag avond 8500 KORTRIJK 60

Zoek een opleiding

Ik wil zoeken met meer filters

Weet je nog niet welke opleiding je wil volgen? We zetten je op weg.

Help mij zoeken