Maatschappijoriëntatie: Communicatie

Opleiding
Ligo-CBE
Onderwijsinstelling
CBE Ligo Brusselleer
Thema's
Sterker in de samenleving staan
Locaties
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Inhoud van de opleiding

De opleiding Communicatie benadert communicatie vanuit verschillende invalshoeken. Er is ruimte voor doelen die te maken hebben met weerbaarheid, emoties, relaties, omgaan met conflicten maar evengoed machtsverhoudingen, gelijkwaardigheid, culturele verschillen en vooroordelen. Eerst en vooral behelst de opleiding een algemene benadering van het onderwerp in de module Communiceren. Deze generieke invulling wordt aangevuld met de modules Zeker van jezelf en Omgaan met conflicten. Vanuit deze twee specifieke uitgangspunten worden de competenties van de cursisten verdiept. De cursist krijgt in deze opleiding de mogelijkheid te kiezen tussen de modules Samenwerken, Communiceren in team en Omgaan met armoede en sociale uitsluiting. Waar de eerste module zich eerder richt op cursisten die in hun werkomgeving vooral veel diverse contacten hebben en cursisten met een maatschappelijk perspectief, richt de tweede module zich veeleer op cursisten met een educatief perspectief en cursisten die in hun werkomgeving vaak in team een gezamenlijk doel willen bereiken. De laatste module is er zowel voor cursisten die zelf ervaringen hebben met armoede en sociale uitsluiting als voor geïnteresseerden en die met dit gegeven aan de slag willen gaan. De drie keuzemogelijkheden zijn evenwaardig en leiden samen met de drie basismodules naar het certificaat van de opleiding.

Studiebewijs
Certificaat
Niveau
Basiseducatie
Toelatingsvoorwaarden
Meer weten over de voorwaarden

Alle cursussen uit de opleiding Maatschappijoriëntatie: Communicatie

Naam Begindatum Einddatum Lesdag Lesmoment Gemeente Lestijden
Omgaan met conflicten (30u) - Haren (Mountain House/Forest House)
Officiële naam: Omgaan met conflicten
06.11.2023 11.12.2023 maandag, dinsdag namiddag 1130 BRUSSEL 30

Zoek een opleiding

Ik wil zoeken met meer filters

Weet je nog niet welke opleiding je wil volgen? We zetten je op weg.

Help mij zoeken