Arabisch Richtgraad 1 (ERK A2)

Opleiding
CVO
Onderwijsinstelling
CVO CLT
Thema's
Talen
Talen > Arabisch
Locaties
Provincie Vlaams-Brabant

Inhoud van de opleiding

De opleiding ACJ RICHTGRAAD 1 (ERK A2) (= Arabisch, Chinees, Japans) hoort thuis in het studiegebied OOSTERSE TALEN. Taalopleidingen situeren zich op een bepaald niveau, in het decreet “richtgraad” genoemd. Een richtgraad is "een specifieke graad binnen het secundair onderwijs voor sociale promotie voor studiegebieden die niet in graden, overeenstemmend met die van het secundair onderwijs, ingedeeld kunnen worden." (art. 3,37°)1 .

Met de opleiding ACJ RICHTGRAAD 1 (ERK A2) wordt de cursist het basisniveau en het overlevingsniveau van de taal aangeleerd. Deze niveaus komen in de niveaubeschrijvingen van het Europees Referentiekader voor Talen (ERK) overeen met respectievelijk Breakthrough (A1) en Waystage (A2).

Na de modules “ACJ Breakthrough 1 Mondeling”, “ACJ Breakthrough 1 Schriftelijk”, “ACJ Breakthrough 2 Mondeling” en “ACJ Breakthrough 2 Schriftelijk” kan de cursist: 
- vertrouwde, alledaagse en zeer eenvoudige zinnen gebruiken, gericht op de bevrediging van concrete behoeften 
- op een eenvoudig niveau communiceren op voorwaarde dat de gesprekspartner langzaam en duidelijk spreekt en bereid is te helpen

Na de modules “ACJ Waystage 1 Mondeling”, “ACJ Waystage 1 Schriftelijk”, en “ACJ Waystage 2 Mondeling” en “ACJ Waystage 2 Schriftelijk” kan de cursist: 
- zinnen en courante uitdrukkingen m.b.t. onmiddellijk relevante domeinen begrijpen 
- communiceren in eenvoudige routinetaken die gericht zijn op een eenvoudige en directe uitwisseling van informatie over vertrouwde en routineuze onderwerpen 
- in eenvoudige bewoordingen informatie geven over zijn directe omgeving en onderwerpen die van direct persoonlijk belang zijn 
- op een eenvoudig niveau communiceren nog altijd op voorwaarde dat de gesprekspartner langzaam en duidelijk spreekt en bereid is te helpen

Studiebewijs
Certificaat
Niveau
Secundair Volwassenenonderwijs
Toelatingsvoorwaarden
Meer weten over de voorwaarden

Alle cursussen uit de opleiding Arabisch Richtgraad 1 (ERK A2)

Naam Begindatum Einddatum Lesdag Lesmoment Gemeente Lestijden
Arabisch 1A - 100% online
Officiële naam: Arabisch Breakthrough 1 Schriftelijk
26.09.2023 01.06.2024 - - 3000 LEUVEN 60
Arabisch 1A - 100% online
Officiële naam: Arabisch Breakthrough 1 Mondeling
26.09.2023 01.06.2024 - - 3000 LEUVEN 60
Arabisch 1B - on campus
Officiële naam: Arabisch Breakthrough 1 Mondeling
28.09.2023 01.06.2024 donderdag avond 3000 LEUVEN 60
Arabisch 1B - on campus
Officiële naam: Arabisch Breakthrough 1 Schriftelijk
28.09.2023 01.06.2024 donderdag avond 3000 LEUVEN 60
Arabisch 1C - on campus
Officiële naam: Arabisch Breakthrough 1 Mondeling
25.09.2023 01.06.2024 maandag namiddag 3000 LEUVEN 60
Arabisch 1C - on campus
Officiële naam: Arabisch Breakthrough 1 Schriftelijk
25.09.2023 01.06.2024 maandag namiddag 3000 LEUVEN 60
Arabisch 2A - 100% online hybride
Officiële naam: Arabisch Breakthrough 2 Schriftelijk
25.09.2023 01.06.2024 - - 3000 LEUVEN 60
Arabisch 2A - 100% online hybride
Officiële naam: Arabisch Breakthrough 2 Mondeling
25.09.2023 01.06.2024 - - 3000 LEUVEN 60
Arabisch 2A - on campus hybride
Officiële naam: Arabisch Breakthrough 2 Schriftelijk
25.09.2023 01.06.2024 maandag avond 3000 LEUVEN 60
Arabisch 2A - on campus hybride
Officiële naam: Arabisch Breakthrough 2 Mondeling
25.09.2023 01.06.2024 maandag avond 3000 LEUVEN 60
Arabisch 3A - on campus
Officiële naam: Arabisch Waystage 1 Schriftelijk
25.09.2023 01.06.2024 maandag avond 3000 LEUVEN 60
Arabisch 3A - on campus
Officiële naam: Arabisch Waystage 1 Mondeling
25.09.2023 01.06.2024 maandag avond 3000 LEUVEN 60
Arabisch 3B - 100% online
Officiële naam: Arabisch Waystage 1 Mondeling
26.09.2023 01.06.2024 - - 3000 LEUVEN 60
Arabisch 3B - 100% online
Officiële naam: Arabisch Waystage 1 Schriftelijk
26.09.2023 01.06.2024 - - 3000 LEUVEN 60
Arabisch 4A - 100% online
Officiële naam: Arabisch Waystage 2 Schriftelijk
26.09.2023 01.06.2024 - - 3000 LEUVEN 60

Zoek een opleiding

Ik wil zoeken met meer filters

Weet je nog niet welke opleiding je wil volgen? We zetten je op weg.

Help mij zoeken